Cán bộ, đảng viên Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi tham gia Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW 8

Hôm nay 4/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH TW Đảng khóa XIII, với hơn 1,44 triệu cán bộ, đảng viên tham dự. Cán bộ, đảng viên Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi tham gia dưới hình thức trực tuyến tại điểm cầu Hội trường 202-SG.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, từ điểm cầu Trung ương tại Phòng họp Diên Hồng – Nhà Quốc hội, kết nối tới 16.242 điểm cầu các ban, bộ, ngành, đoàn thể, đơn vị ở Trung ương và các địa phương trên toàn quốc; có 1.441.261 các lãnh đạo, cán bộ, đảng viên tham dự nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết.

Dự hội nghị tại điểm cầu Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi có PGS.TS Đỗ Văn Quang – Phó hiệu trưởng, Giám đốc Phân hiệu; TS. Lê Xuân Bảo – Phó Giám đốc Phân hiệu; PGS.TS Nguyễn Đăng Tính – Phó Giám đốc Phân hiệu và toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn trường.

Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Có thể là hình ảnh về 6 người và văn bản cho biết 'ĐĂNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM 03 S'

Có thể là hình ảnh về 8 người

Có thể là hình ảnh về 5 người và mọi người đang học
Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi tham dự Hội nghị trực tuyến tại HT 202-SG

Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII ở địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII cụ thể, thiết thực và hiệu quả.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng truyền đạt chuyên đề: “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Có thể là hình ảnh về 3 người, phòng tin tức và văn bản
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng truyền đạt chuyên đề

Dự kiến sau đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Trong chiều nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang truyền đạt chuyên đề: “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới;” Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa truyền đạt chuyên đề: “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.”

Theo Vietnam+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *