Trang chủ / Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

 • SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
 • ĐẢNG ỦY BỘ PHẬN
 • BAN GIÁM ĐỐC
 • PHÒNG BAN CHỨC NĂNG
 • KHOA HỌC CƠ BẢN
 • KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH
 • TÀI NGUYÊN NƯỚC & MÔI TRƯỜNG
 • CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 • KẾ TOÁN & QUẢN TRỊ KINH DOANH
 • CÁC TRUNG TÂM
 • TỔ CHỨC ĐOÀN – HỘI

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC


ĐẢNG ỦY BỘ PHẬN PHÂN HIỆU

Ông Lê Xuân Bảo
Bí thư Đảng ủy bộ phận
Điện thoại: 028.38404744
Email: lexuanbao@tlu.edu.vn

Ông Nguyễn Đăng Tính
Phó Bí thư Đảng ủy bộ phận
Điện thoại: 028.38404743
Email: dangtinh@tlu.edu.vn

CÁC ĐẢNG ỦY VIÊN

Ông Lê Trung Thành
Đảng ủy viên
Điện thoại: 028.35140608
Email: thanh@tlu.edu.vn

Ông Nguyễn Đăng Tâm
Đảng ủy viên
Điện thoại: 0274.3782158
Email: tamdhtl@tlu.edu.vn


BAN GIÁM ĐỐC PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

NGƯT.GS.TS Trịnh Minh Thụ
Giám đốc
Email: tmthu@tlu.edu.vn

PGS.TS Nguyễn Đăng Tính
Phó Giám đốc
Điện thoại: 028.38404743
Email: dangtinh@tlu.edu.vn

TS. Lê Xuân Bảo
Phó Giám đốc
Điện thoại: 028.38404744
Email: lexuanbao@tlu.edu.vn

Quá trình đào tạo:

GS.TS. Trịnh Minh Thụ ThS. Lê Xuân Bảo PGS.TS. Nguyễn Đăng Tính

BAN TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH – QUẢN TRỊ

Văn phòng: Phòng 104 – khu hành chính, số 2 Trường sa, P.17, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
Điện thoại: 028.38403460 – Email: tchcqtcs2@tlu.edu.vn

Tại Bình Dương: Phòng 205 – khu hành chính
Điện thoại: 0274.3748620 – Email: tchcqtcs2@tlu.edu.vn

CHỨC NĂNG

Ban Tổ chức – Hành chính – Quản trị là bộ phận tham mưu, giúp việc cho Giám đốc về các mặt công tác:

– Công tác tổ chức bộ máy, thể chế hoạt động của cơ quan;

– Công tác nhân sự, chế độ chính sách đối với CBVC;

– Công tác hành chính và cải cách hành chính;

– Công tác thi đua khen thưởng;

– Công tác quản lý, khai thác cơ sở vật chất, trang thiết bị và đầu tư xây dựng;

– Công tác quản lý Kí túc xá;

– Công tác y tế;

– Công tác đảm bảo trật tự, an ninh; an toàn.

BAN ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

Văn phòng: Phòng 101 – khu hành chính, số 2 Trường sa, P.17, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
Điện thoại: 028.35140608 – Email: bandaotao@tlu.edu.vn

Tại Bình Dương: Phòng 208 – khu hành chính
Điện thoại: 0274.3824440Email: bandaotao@tlu.edu.vn

CHỨC NĂNG

Tham mưu và giúp việc cho Giám đốc về các mặt công tác:

– Công tác tuyển sinh;

– Công tác quản lý, tổ chức  đào tạo các bậc, các loại hình đào tạo;

– Công tác quản lý sinh viên, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho sinh viên;

– Công tác đảm bảo chất lượng đào tạo theo các tiêu chuẩn, tiêu chí về đảm bảo chất lượng giáo dục;

– Công tác truyền thông và quan hệ doanh nghiệp.

BAN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Văn phòng: Phòng 206 – khu hành chính, số 2 Trường sa, P.17, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
Điện thoại: 028.38408117 – Email: bankhcn@tlu.edu.vn

CHỨC NĂNG

Tham mưu và giúp việc cho Giám đốc về các mặt công tác:

– Quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tư vấn phục vụ sản xuất;

– Phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học;

– Hợp tác khoa học, đào tạo trong nước và quốc tế.

BAN TÀI VỤ

Văn phòng: Phòng 102 – khu hành chính, số 2 Trường sa, P.17, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
Điện thoại: 028.38405772 – Email: bantaivu@tlu.edu.vn

Tại Bình Dương: Phòng 205 – khu hành chính
Điện thoại: 0274.3822916Email: bantaivu@tlu.edu.vn

CHỨC NĂNG

Tham mưu và giúp việc cho Giám đốc về các mặt công tác:

– Công tác kế hoạch và phát triển tài chính;

– Công tác quản lý hoạt động tài chính, công tác kế toán;

– Công tác học bổng của sinh viên.


BỘ MÔN KHOA HỌC CƠ BẢN

Văn phòng Tp.HCM: Phòng 204 – khu hành chính, trụ sở tại Tp.HCM
VP Bình Dương: Phòng 206 – khu hành chính, trụ sở tại Bình Dương
Điện thoại: 0274.3782158 – Email: khoahoccoban@tlu.edu.vn

Chức năng, nhiệm vụ

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học, tham mưu cho Ban giám đốc trong công tác nghiên cứu khoa học (khoa học cơ bản), các vấn đề liên quan đến chính trị, xã hội, tự nhiên, phục vụ công tác quản lý trong nhà trường.

Giới thiệu Bộ môn

Bộ môn khoa học Cơ bản (KHCB), tiền thân là Ban Giáo viên Cơ bản cơ sở được thành lập năm 2008, đến năm 2016 Ban Giáo viên cơ bản cơ sở trở thành Bộ môn Khoa học cơ bản theo quyết định số …/QĐ-ĐHTL ngày … tháng … năm 2016 của Hiệu trưởng trưởng trường Đại học Thủy lợi. Bộ môn khoa học Cơ bản được giao sứ mạng là tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học các môn giáo dục đại cương tại Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi, tạo nền tảng vững chắc cho sinh viên tham gia học tập các môn chuyên ngành. Bộ môn KHCB được thành lập và hoạt động trong sự phát triển mạnh mẽ về quy mô và không ngừng nâng cao chất lượng của Nhà Trường góp phần thực hiện mục tiêu đưa Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi trở thành một trong các trường đại học hàng đầu của khu vực phía Nam về lĩnh vực Thủy lợi.

Những ngày đầu mới thành lập, Bộ môn KHCB gặp rất nhiều những khó khăn về nhân lực cũng như về cơ sở vật chất. Đội ngũ giảng viên trẻ, vừa tốt nghiệp đại học chưa có nhiều kinh nghiệm, số lượng giảng viên cũng chưa đủ đáp ứng yêu cầu, cơ sở vật chất còn nghèo nàn, thiếu thiết bị phục vụ giảng dạy, đời sống giảng viên gặp nhiều khó khăn, nhất là những giảng viên từ miền Bắc về Bộ môn công tác,… Nhưng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng Ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, sự giúp đỡ nhiệt tình của các đơn vị bạn và sự đoàn kết đồng tâm nhất trí, nỗ lực phấn đấu, xây dựng của các giảng viên trong toàn đơn vị, Bộ môn KHCB đã không ngừng trưởng thành và phát triển, đạt nhiều thành tựu đáng khen ngợi.

1. Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên

– Năm 2008: Bộ môn KHCB có 05 tổ với 08 giảng viên cơ hữu, 06 giảng viên hợp đồng. Trong đó trình độ Thạc sĩ: 13, Cử nhân đại học: 01.
– Năm 2016: Bộ môn KHCB đã phát triển mạnh mẽ về số lượng cũng như nâng cao trình độ chuyên môn: với 11 giảng viên cơ hữu, 01 cán bộ hợp đồng. Trong đó, NCS 01, Thạc sỹ 11.

2. Công tác tuyên truyền, rèn luyện

Bộ môn đã tuyên truyền, giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi tới từng cán bộ, giáo viên. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để động viên các cán bộ viên chức tích cực học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo đúng các quy chế của Bộ GD&ĐT, của nhà trường. Vì thế 05 năm qua Bô môn KHCB không có giảng viên nào vi phạm pháp luật, vi phạm quy chế của nhà trường, Bộ GD&ĐT. 100% các cán bộ giảng viên tham gia những lớp tập huấn, học tập các Nghị Quyết mới của Đảng…

3. Công tác chuyên môn, nghiên cứu khoa học

05 năm qua cán bộ giảng viên Bô môn KHCB đều hoàn thành tốt công tác giảng dạy, 100% CB giảng viên giảng dạy đầy đủ học phần được phân công, theo đúng nội dung, chương trình đào tạo, không có cán bộ vi phạm quy chế coi chấm thi, kiểm tra; 100% CBGV đảm bảo việc lên lớp đúng giờ, không bỏ giờ; 100% các học phần giảng dạy đều có ngân hàng đề thi, 100% các CBGV thực hiện việc đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực hoá tri thức của người học và sử dụng các công cụ hỗ trợ; năm học nào Bô môn cũng có ít nhất 01 giảng viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường; các giảng viên tích cực tham gia thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở, dịch tài liệu và viết giáo trình tham khảo được đánh giá có chất lượng tốt, Đến nay, Bô môn có 01 giáo trình chuyên khảo được xuất bản (NXB Giáo dục).

4. Công tác đào tạo

Hàng năm, Bô môn KHCB chịu trách nhiệm giảng dạy các môn học như Toán, Lý, Hóa, Tiếng Anh, Lí luận chính trị, Tin học, KNGT cho sinh viên tất cả các ngành đào tạo đại học, sau đại học của trường với gần 1/5 khối lượng giờ dạy toàn trường, đây là một khối lượng giờ dạy khá lớn của đơn vị so với các đơn vị khác trong trường.
Ngoài ra Bộ môn KHCB còn đảm nhiệm bồi dưỡng các đội tuyển Olympic Toán, Lý sinh viên toàn quốc, giành nhiều giải thưởng đáng khích lệ.

5. Chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của CBVC

Bộ môn KHCB luôn cùng với Công đoàn, Đoàn TNCSHCM thực hiện tốt công tác chăm lo, ổn định và cải thiện đời sống CBVC như: Thăm hỏi, động viên kịp thời những trường hợp ốm đau, thai sản của CBVC cũng như người thân của cán bộ trong khoa; phối hợp với Công đoàn khoa tặng quà động viên con em CBVC có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện…

6. Công tác phát triển Đảng

Bộ môn đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển Đảng. Nếu như năm 2008, Bộ môn KHCB chỉ có 03 đảng viên chính thức thì đến nay đã có 06 đảng viên chính thức, 05 giảng viên tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng.

7. Phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao

– Phong trào văn hoá văn nghệ: Bộ môn tham gia tất cả các cuộc thi, hội diễn văn nghệ, nấu ăn,… do nhà trường tổ chức và đạt nhiều giải cao.
– Phong trào thể dục thể thao: Đây là một thế mạnh của giảng viên Bộ môn KHCB, thường xuyên tập luyện, tổ chức giao lưu bóng đá với các đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Với những thành quả kể trên, Bộ môn KHCB liên tục nhận được những giấy khen, Bằng khen của Trường Đại học Thủy lợi, Bằng khen của thủ tướng, đặc biệt là tấm Huân chương lao động hạng ba. Không bằng lòng với kết quả đó mỗi giảng viên Bộ môn KHCB luôn nỗ lực phấn đấu, xây dựn Bộ môn KHCB trở thành đơn vị điển hình tiên tiến trong công tác giáo dục – đào tạo góp phần xây dựng và phát triển trường Đại học Thủy lợi trước xu thế hội nhập và phát triển quốc tế hiện nay.

Cán bộ giảng dạy và nghiên cứu chuyên môn

TT

Tên Giảng viên

Chức vụ

Chuyên ngành

1

ThS. Nguyễn Đăng Tâm Tr. Bộ môn Vật lý

2

ThS. Lê Thị Thúy Ngân Giảng viên Tiếng Anh

3

ThS. Đỗ Thị Mỹ lan Giảng viên Tiếng Anh

4

ThS: Lê Hồng Nhung Giảng viên Tiếng Anh

5

ThS. Đường Thành Tân Giảng viên GDTC

6

ThS. Huỳnh Thị Kim Loan Giảng viên Toán học

7

ThS. Đỗ Dương Kim Bảo Giảng viên Hóa học

8

ThS. Hoàng Trọng Tùng Giảng viên Vật lý

9

ThS. Vũ Thị Thu Hương Giảng viên Triết học

10

ThS. Mai Thị Xuân Giảng viên Lịch sử Đảng

11

ThS. Nguyễn Thị Hương Giảng viên KNGT

12

CN. Vũ Thị Hạnh Giảng viên Tin học

BỘ MÔN KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH

Văn phòng: Phòng 208 – khu hành chính, số 2 Trường sa, P.17, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
Điện thoại: 028.38404742 – Email: ktcongtrinh@tlu.edu.vn

– Tổ chức thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học, tham mưu cho Ban Giám đốc trong công tác đào tạo và chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất liên quan đến lĩnh vực công trình thủy lợi, công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, công trình giao thông.

– Tham gia hội đồng khoa học và đào tạo, hội đồng khoa học công nghệ trong các lĩnh vực liên quan đến xây dựng công trình.

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Bộ môn Kỹ thuật Công trình tại Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi tham gia đào tạo, quản lý những ngành thuộc khối ngành kỹ thuật và công nghệ. Những ngành này là những ngành truyền thống, chủ lực nhất và gắn liền với sự phát triển của trường Đại học Thủy Lợi và Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi. Hiện nay bộ môn có một đội ngũ nhân lực đông đảo, chất lượng cao, là sự kết hợp giữa những giảng viên là các Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, các Giáo sư, Phó giáo sư giàu kinh nghiệm và lớp giảng viên trẻ, trình độ cao, tận tụy với nghề nghiệp được đào tạo tại những đại học danh tiếng thuộc các nước như Hà Lan, Đan Mạch, Đức, Ý, Nhật Bản, Nga, Trung Quốc…

II. QUY MÔ ĐÀO TẠO

Hiện nay Bộ môn Kỹ thuật công trình tham gia đào tạo với qui mô lớn nhất trường với:

 • Hơn 1500 sinh viên hệ Đại học chính quy.
 • Hơn 200 sinh viên hệ Vừa làm vừa học.
 • Hơn 200 học viên Cao học và Nghiên cứu sinh.

2.1. Các chương trình đào tạo đại học chính quy

TT Tên ngành Mã ngành
1 Kỹ thuật công trình thủy 52580202
2 Kỹ thuật công trình xây dựng 52580201
3 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 52580205
4 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 52510103

2.2. Các chương trình đào tạo thạc sĩ

TT Tên ngành Mã số
1 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 60580202
2 Quản lý xây dựng 60580302
3 Địa kỹ thuật xây dựng 60580204
4 Công trình thủy lợi bền vững
(liên kết với Đại học Liege – Vương quốc Bỉ)

2.3. Các chương trình đào tạo tiến sĩ

 • Xây dựng công trình thủy
 • Địa kỹ thuật xây dựng
 • Vật liệu và công nghệ vật liệu xây dựng
 • Cơ học vật rắn.

III. CƠ SỞ VẬT CHẤT

 • Văn phòng Bộ môn Kỹ thuật Công trình – Số 2 Trường Sa, P.17, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
 • Văn phòng Bộ môn Kỹ thuật Công trình – P.An Thạnh, Thị xã Thuận An, Bình Dương.
 • Phòng Thí nghiệm Vật liệu xây dựng.
 • Phòng Thí nghiệm Địa kỹ thuật.

IV. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG DẠY & NGHIÊN CỨU

Đội ngũ giảng viên, cộng tác viên của Bộ môn được chia theo các chuyên ngành:

4.1. Ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình thủy

Các môn học đảm nhiệm:

 • Giới thiệu và Cơ sở thiết kế công trình thủy
 • Đập và Hồ chứa
 • Công trình trên hệ thống thủy lợi
 • Đồ án Đập và hồ chứa
 • Đồ án công trình trên hệ thống thủy lợi
 • Thiết kế công trình thủy
 • Thiết kế đê và công trình bảo vệ bờ
 • Thiết kế đập
 • Thiết kế công trình dẫn tháo nước
 • Kỹ thuật công trình ngầm
 • Thiết kế công trình giao thông
 • Thiết kế công trình giao thông thủy
 • Quy hoạch giao thông thủy
 • Đại cương về quy hoạch giao thông
 • Thiết kế cầu đường bộ

Hướng dẫn đồ án tốt nghiệp, NCKH cho sinh viên, luận văn cho học viên cao học và luận án tiến sĩ thuộc các chuyên ngành: Kỹ thuật công trình thủy, Công trình thủy bền vững (Liên kết Đại học Liége – Vương Quốc Bỉ).

Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thủy lợi, thủy điện, cảng, đường thủy nội địa, bảo vệ bờ biển, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai…

Đội ngũ giảng viên

TT Họ và tên Chức vụ
1 PGS. TS. Hồ Sỹ Tâm Giảng viên cao cấp
2 Th.S Nguyễn Thị Phương Mai Giảng viên chính
3 TS. Phạm Ngọc Thịnh Giảng viên
4 Th.S Lê Trung Thành Giảng viên
5 TS. Nguyễn Văn Tâm Giảng viên
6 PGS.TS Nguyễn Quang Hùng Giảng viên cao cấp
7 NGND. GS.TS Phạm Ngọc Quý Giảng viên cao cấp
8 NGND. GS.TS Nguyễn Chiến Giảng viên cao cấp

4.2. Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Các môn học đảm nhiệm:

 • Dẫn dòng thi công và công tác hố móng
 • Công nghệ xử lý nền móng
 • Công nghệ xây dựng công trình đất đá
 • Công nghệ xây dựng công trình bê tông
 • Công nghệ xây dựng công trình ngầm
 • Công nghệ xây dựng cầu
 • Công nghệ xây dựng đường giao thông
 • Tổ chức và quản lý xây dựng
 • Giám sát xây dựng
 • Luật xây dựng
 • An toàn lao động
 • Kỹ năng chỉ đạo dự án xây dựng

Hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp, NCKH cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng và luận văn cao học cho học viên chuyên ngành Quản lý xây dựng.

Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ và quản lý xây dựng

Đội ngũ giảng viên

TT Họ và tên Chức vụ
1 NGƯT. PGS.TS Đỗ Văn Lượng Giảng viên cao cấp
2 PGS.TS. Lê Trung Thành Giảng viên
3 NGƯT. GS.TS Vũ Thanh Te Giảng viên cao cấp
4 TS. Lã Vĩnh Trung Giảng viên
5 TS. Võ Công Hoang Giảng viên
6 TS. Bùi Quang Nhung Giảng viên
7 KS. Trần Nguyên Đức Giảng viên
8 KS. Ngô Thị Nguyệt Giảng viên
9 NGƯT PGS.TS Lê Văn Hùng Giảng viên cao cấp
10 PGS.TS Nguyễn Trọng Tư Giảng viên cao cấp
11 PGS.TS Dương Đức Tiến Giảng viên cao cấp
12 PGS.TS Nguyễn Quang Cường Giảng viên cao cấp
13 PGS.TS Đồng Kim Hạnh Giảng viên cao cấp
14 TS. Đinh Thế Mạnh Giảng viên

4.3. Ngành Kỹ thuật Xây dựng (xây dựng dân dụng và công nghiệp)

Các môn học đảm nhiệm:

 • Kết cấu nhà BTCT
 • Kết cấu nhà thép
 • Kết cấu BT ứng suất trước
 • Kết cấu liên hợp thép – BTCT
 • Kết cấu BTCT đặc biệt
 • Kết cấu Thép đặc biệt
 • Kết cấu nhà nhiều tầng
 • Móng nhà nhiều tầng
 • Kỹ thuật thi công công trình đặc biệt
 • Tin học ứng dụng trong thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp
 • Cơ sở thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp
 • Sửa chữa và gia cường kết cấu
 • Công nghệ xây dựng nhà nhiều tầng
 • Kết cấu công trình
 • Công nghệ xây dựng nhà

Hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp, NCKH cho sinh viên và luận văn cao học cho học viên chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng dân dụng & công nghiệp.

Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Xây dựng dân dụng & công nghiệp

Đội ngũ giảng viên

TT Họ và tên Chức vụ
1 TS. Lê Trung Phong Giảng viên
2 GS.TS Nguyễn Tiến Chương Giảng viên cao cấp
3 TS. Nguyễn Anh Dũng Giảng viên
4 TS. Tạ Văn Phấn Giảng viên
5 TS. Nguyễn Suy Cường Giảng viên
6 TS. Nguyễn Anh Vũ Giảng viên
7 ThS. Nguyễn Văn Thắng Giảng viên
8 ThS. Bùi Sỹ Mười Giảng viên
9 ThS. Nguyễn Thị Thanh Thúy Giảng viên
10 ThS. Phạm Thu Hiền Giảng viên
11 ThS. Đoàn Xuân Quý Giảng viên
12 TS. Chu Tuấn Long Giảng viên
13 KS Nguyễn Vĩnh Sáng Giảng viên

4.4. Ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông

Các môn học về chuyên ngành KTXD đường bộ và sân bay:

 • Thiết kế hình học đường ô tô
 • Khảo sát thiết kế đường ô tô
 • Thiết kế nền mặt đường
 • Đồ án thiết kế nền mặt đường
 • Xây dựng nền mặt đường
 • Đồ án xây dựng nền mặt đường
 • Quy hoạch giao thông vận tải và mạng lưới đường
 • Giao thông và đường đô thị
 • Kinh tế và quản lý khai thác đường
 • Chuyên đề đường
 • Kỹ thuật giao thông
 • Tin ứng dụng trong thiết kế đường
 • Hạ tầng cảng hàng không và sân bay
 • Đường sắt
 • Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng đường bộ & sân bay.

Các môn học về chuyên ngành KTXD cầu và công trình ngầm:

 • Mố trụ cầu
 • Thiết kế cầu bê tông cốt thép I, II
 • Đồ án thiết kế cầu bê tông cốt thép I, II
 • Thiết kế cầu thép I, II
 • Đồ án thiết kế cầu thép I, II
 • Khai thác và kiểm định cầu
 • Thiết kế và xây dựng hầm
 • Xây dựng cầu
 • Chuyên đề cầu
 • Tin học ứng dụng trong thiết kế và xây dựng cầu
 • Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng cầu và công trình ngầm.

Hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp, NCKH cho sinh viên và luận văn cao học cho học viên chuyên ngành Kỹ thuật công trình giao thông.

Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Kỹ thuật công trình giao thông

Đội ngũ giảng viên

TT Họ và tên Chức vụ
1 NGƯT. GS.TS Vũ Đình Phụng Giảng viên cao cấp
2 TS. Ngô Trí Thường Giảng viên
3 TS. Lương Minh Chính Giảng viên
4 TS. Đặng Việt Đức Giảng viên
5 TS. Đỗ Thắng Giảng viên
6 TS. Trần Văn Đăng Giảng viên
7 TS. Trịnh Đình Toán Giảng viên
8 NCS. Bùi Thị Thu Huyền Giảng viên
9 NCS. Nguyễn Thị Ánh Hồng Giảng viên
10 NCS. Kiều Minh Thế Giảng viên
11 TS. Trương Việt Hùng Giảng viên
12 TS. Bùi Ngọc Kiên Giảng viên
13 TS. Đinh Văn Duy Giảng viên
14 NCS. Trương Văn Đoàn Giảng viên
15 NCS. Nguyễn Văn Toản Giảng viên

4.5. Kết cấu công trình

Các môn học đảm nhiệm:

 • Kết cấu bê tông cốt thép
 • Kết cấu thép
 • Kết cấu thép trong máy xây dựng
 • Kết cấu gỗ
 • Kết cấu gạch đá
 • Tin học ứng dụng trong kỹ thuật công trình
 • Phân tích giới hạn kết cấu công trình
 • Cửa van và thiết bị đóng mở
 • Kết cấu bê tông cốt thép nâng cao

Hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp, NCKH cho sinh viên và luận văn cao học cho học viên chuyên ngành Kỹ thuật công trình.

Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Kỹ thuật công trình

Đội ngũ giảng viên

TT Họ và tên Chức vụ
1 PGS.TS Vũ Hoàng Hưng Giảng viên cao cấp
2 PGS. TS Trần Mạnh Tuân Giảng viên cao cấp
3 TS. Vũ Thị Thu Thủy Giảng viên
4 Th.S Đặng Tuấn Phong Giảng viên
5 ThS Nguyễn Thị Mai Sương Giảng viên

4.6. Sức bền – Kết cấu

Các môn học đảm nhiệm:

 • Sức bền vật liệu
 • Cơ học kết cấu
 • Cơ học môi trường liên tục
 • Phương pháp số
 • Phân tích ứng suất
 • Động lực học công trình
 • Thí nghiệm thiết bị đo trong xây dựng
 • Thực nghiệm kết cấu công trình

Hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp, NCKH cho sinh viên và luận văn cao học cho học viên chuyên ngành Kỹ thuật công trình, Cơ học.

Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Kỹ thuật công trình, Cơ học

Đội ngũ giảng viên

TT Họ và tên Chức vụ
1 PGS.TS Dương Văn Thứ Giảng viên cao cấp
2 TS. Lý Trường Thành Giảng viên chính
3 PGS.TS Nguyễn Ngọc Thắng Giảng viên cao cấp
4 PGS. TS. Nguyễn Công Thắng Giảng viên cao cấp
5 TS. Phạm Viết Ngọc Giảng viên
6 TS. Đào Văn Hưng Giảng viên
7 Nguyễn Hồng Đăng Giảng viên
8 Phan Khanh Khánh Giảng viên
9 Đặng Văn Phú Giảng viên

4.7. Địa kỹ thuật

Đảm nhận các môn học:

 • Địa chất công trình
 • Cơ học đất
 • Địa kỹ thuật
 • Cơ học đá
 • Nền Móng
 • Các phần mềm ứng dụng trong Địa kỹ thuật
 • Cơ học đất nâng cao
 • Nền móng nâng cao
 • Phương pháp phần tử hữu hạn trong Địa kỹ thuật
 • Gia cố và xử lý nền móng
 • Công trình ngầm
 • Phương pháp thí nghiệm trong phòng nâng cao
 • Phương pháp xác suất trong địa kỹ thuật
 • Các phương pháp khảo sát trong địa kỹ thuật
 • Móng cọc khoan nhồi
 • Thấm và các công trình đất
 • Địa kỹ thuật và địa kỹ thuật môi trường
 • Địa kỹ thuật trong động đất
 • Cừ thép và kết cấu chắn giữ.

Hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp, NCKH cho sinh viên và luận văn cao học cho học viên chuyên ngành Địa kỹ thuật và công trình ngầm.

Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Địa kỹ thuật và công trình ngầm

Quản lý phòng thí nghiệm Địa kỹ thuật

Đội ngũ giảng viên

TT Họ và tên Chức vụ
1 NGƯT.GS.TS. Trịnh Minh Thụ Giảng viên cao cấp
Hiệu trưởng kiêm
Giám đốc Cơ sở 2
2 PGS.TS. Hoàng Việt Hùng Giảng viên cao cấp
3 Th.S. Nguyễn Việt Quang Giảng viên chính
4 TS. Nguyễn Văn Lộc Giảng viên
5 Th.S. Ngô Văn Linh Giảng viên
6 KS. Nguyễn Vũ Luật Giảng viên

4.8. Vật liệu xây dựng

Đảm nhận các môn học:

 • Vật liệu xây dựng
 • Vật liệu biển
 • Vật liệu xây dựng nâng cao
 • Vật liệu tiên tiến cho đường giao thông

Hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp, NCKH cho sinh viên và luận văn cao học cho học viên chuyên ngành Kỹ thuật công trình, Vật liệu xây dựng.

Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Kỹ thuật công trình, Vật liệu xây dựng

Quản lý phòng Thí nghiệm Vật liệu xây dựng.

Đội ngũ giảng viên

TT Họ và tên Chức vụ
1 PGS.TS Vũ Quốc Vương Giảng viên cao cấp
2 PGS.TS Nguyễn Quang Phú Giảng viên cao cấp
3 TS. Nguyễn Thị Thu Hương Giảng viên
4 TS. Nguyễn Đình Trinh Giảng viên
5 TS. Hoàng Quốc Gia Giảng viên
6 Th.S Tạ Duy Long Giảng viên
7 Th.S Đặng Văn Thương Giảng viên

4.9. Cơ kỹ thuật

Đảm nhận các môn học:

 • Cơ học cơ sở 1
 • Cơ học cơ sở 2

Hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp, NCKH cho sinh viên và luận văn cao học cho học viên chuyên ngành Cơ học.

Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Cơ học.

Đội ngũ giảng viên

TT Họ và tên Chức vụ
1 TS. Nguyễn Thị Thanh Bình Giảng viên
2 Th.S Nguyễn Ngọc Huyên Giảng viên
3 Th.S Lê Thị Việt Anh Giảng viên
4 Th.S Bùi Tuấn Anh Giảng viên
5 Th.S Dương Hải Thuận Giảng viên

BỘ MÔN KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG

Văn phòng: Phòng 207 – khu hành chính, số 2 Trường sa, P.17, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
Điện thoại: 028.38408884 – Email: tainguyennuoccs2@tlu.edu.vn

Tại Bình Dương: Phòng 207 – khu hành chính Bình Dương

Chức năng, nhiệm vụ

– Tổ chức thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học, tham mưu cho Ban giám đốc trong công tác đào tạo và chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật tài nguyên nước, cấp thoát nước, thủy văn và môi trường…

– Tổ chức và tham gia các hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp, luận văn cao học, hội đồng khoa học công nghệ liên quan các chuyên môn thuộc Bộ môn quản lý..

GIỚI THIỆU

Bộ môn Kỹ thuật Tài nguyên nước và Môi trường thành lập theo chiến lược phát triển của trường Đại học Thủy lợi, trực thuộc phân hiệu Đại học Thủy Lợi tại phía nam. Bộ môn đã và đang có những đóng góp tích cực vào sự phát triển của trường Đại học Thủy Lợi, để khẳng định vai trò, vị thế trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất nhằm đóng góp cho sự phát triển của Trường lên một tầm cao mới.

Trong quá trình tổ chức đào tạo, Bộ môn luôn xác định việc chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy là nhiệm vụ trước mắt, hàng đầu, và lâu dài. Việc phát triển quy mô được chú trọng đến tính hợp lý, ổn định, tính cân đối giữa các trình độ và loại hình đào tạo… để phù hợp với các điều kiện về cơ sở vật chất, về đội ngũ cũng như các yếu tố đảm bảo chất lượng khác nhằm phát huy tối đa hiệu quả, năng lực của Bộ môn. Đội ngũ giảng viên, cộng tác viên của Bộ môn đều được đào tạo chính quy, cơ bản từ các nước tiên tiến trên thế giới như Hà Lan, Đan Mạch, Đức, Ý, Nhật Bản, Úc… để hoàn toàn chủ động trong hội nhập sâu, rộng về giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

Hiện nay, Bộ môn đang phụ trách công tác giảng dạy các môn học phục vụ cho đào tạo hệ đại học chính quy, vừa làm vừa học, cao học, tiến sỹ và thực hiện công tác nghiên cứu khoa học. Nhân sự của Bộ môn được chia theo các nhóm chuyên ngành, cụ thể:

1. Ngành Kỹ thuật Tài nguyên nước

Ngành Kỹ thuật tài nguyên nước cung cấp, trang bị cho người học kiến thức rộng về khoa học cơ bản, cơ sở, về kỹ thuật để thực hiện các công việc quy hoạch, thiết kế, xây dựng, quản lý các hệ thống công trình thuỷ lợi phục vụ đa mục tiêu.

 • Giảng dạy các môn học trình độ đại học cho ngành Kỹ thuật tài nguyên nước, chương trình tiên tiến ngành kỹ thuật tài nguyên nước, ngành Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng, ngành Kỹ thuật cấp thoát nước, ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy;
 • Giảng dạy các môn học sau đại học cho ngành Kỹ thuật tài nguyên nước, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng;
 • Hướng dẫn đồ án tốt nghiệp cho sinh viên ngành Kỹ thuật tài nguyên nước;
 • Hướng dẫn luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ cho các học viên và NCS ngành Kỹ thuật tài nguyên nước;
 • Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, các dự án phục vụ sản xuất trong các lĩnh vực thuộc các ngành Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường… như: Cải tạo đất; Cải tạo cải tiến, hiện đại hóa và nâng cao hiệu quả của các hệ thống thủy lợi; Các dự án quy hoạch, thiết kế các hệ thống và các công trình tưới, tiêu, cấp thoát nước, bảo vệ môi trường, công trình phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ và sử dụng bền vững tài nguyên môi trường…

Cán bộ giảng dạy và nghiên cứu chuyên môn

1 PGS.TS Nguyễn Đăng Tính 9 ThS. Vũ Hải Sơn
2 TS. Nguyễn Quang Phi 10 TS. Lê Thị Hòa Bình
3 PGS.TS. Ngô Văn Quận 11 ThS. Nguyễn Việt Anh
4 TS. Trần Quốc Lập 12 PGS.TS. Nguyễn Trọng Hà
5 TS. Lê Thị Thanh Thủy 13 PGS.TS. Nguyễn Thị Hằng Nga
6 TS. Lê Quang Tuấn 14 ThS. Nguyễn Văn Tính
7 TS. Trần Tuấn Thạch 15 ThS. Giang Thu Thảo
8 ThS. Vũ Ngọc Quỳnh

2. Ngành Kỹ thuật Cấp thoát nước

Chương trình đào tạo trang bị cho người học các kiến thức quy hoạch, thiết kế, thi công và quản lý vận hành các mạng lưới cấp thoát nước, nhà máy xử lý nước, trạm bơm cấp thoát nước và công trình hạ tầng khác cho quốc phòng và dân sinh.

 • Chịu trách nhiệm giảng dạy 13 môn học cơ sở ngành, chuyên ngành và hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp, nghiên cứu khoa học cho sinh viên.
 • Nghiên cứu và hướng dẫn sinh viên làm nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Cấp thoát nước, xử lý nước thiên nhiên, xử lý nước thải, khoa học và kỹ thuật môi trường.

Cán bộ giảng dạy và nghiên cứu chuyên môn

1 PGS.TS Đoàn Thu Hà 6 TS. Trần Đăng An
2 TS Đặng Minh Hải 7 ThS. Đỗ Tiến Khoa
3 TS. Nguyễn Mạnh Tuân 8 NCS Bùi Xuân Khoa
4 TS Nguyễn Thái Hòa 9 TS Nguyễn Thế Anh
5 PGS.TS Triệu Ánh Ngọc ThS. Nguyễn Thu Trang

Các môn học bao gồm:

• Hóa nước và vi sinh vật nước
• Sinh thái học và bảo vệ môi trường nước
• Hệ thống cấp nước
• Hệ thống thoát nước
• Xử lý nước thiên nhiên
• Xử lý nước thải
• Công trình thu, máy bơm và trạm bơm
• Cấp thoát nước bên trong công trình
• Quy hoạch và quản lý đô thị
• Quản lý và vận hành hệ thống Cấp thoát nước
• Cấp nước và VSMT nông thôn
• Quản lý chất thải rắn

3. Kỹ thuật Hạ tầng

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng là một ngành học mới phát triển tại Việt Nam trong những năm gần đây ở các trường đại học do nhu cầu bức thiết của xã hội cần quy hoạch và xây dựng đồng bộ và hiện đại hóa các công trình hạ tầng kỹ thuật. Sau khi tốt nghiệp ngành học này, người đi làm có thể thực hiện được các công tác quy hoạch và thiết kế mạng lưới hạ tầng kỹ thuật cho các đồ án quy hoạch xây dựng. Bên cạnh đó có các kiến thức tổng hợp về hạ tầng kỹ thuật để có thể tham gia công tác ở các đơn vị quản lý nhà nước.

 • Giảng dạy 10 môn học thuộc chương trình đào tạo đại học cho các ngành: Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng, Kỹ thuật tài nguyên nước;
 • Hướng dẫn đồ án tốt nghiệp, nghiên cứu khoa học cho các sinh viên ngành Kỹ thuật Cở sở Hạ tầng.

Cán bộ giảng dạy và nghiên cứu chuyên môn

1 TS Lưu Văn Quân 6 PGS.TS Triệu Ánh Ngọc
2 TS Nguyễn Tiến Thái 7 Ths Lưu Quỳnh Hương
3 TS Phạm Đức Thanh 8 Ths Vũ Thị Doan
4 PGS.TS Nguyễn Tuấn Anh 9 Ths Hoàng Văn Trường
5 TS Đào Thị Huệ 10

Các môn học bao gồm:

• Kỹ thuật hạ tầng giao thông
• Tin học ứng dụng cho ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
• Cơ sở thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp
• Thiết kế công trình công cộng
• Máy bơm và trạm bơm
• Quy hoạch đô thị
• Thiết kế công trình giao thông

4. Thủy lực

Giảng dạy môn Cơ học chất lỏng và Thuỷ lực công trình cho sinh viên chính quy, tại chức, cao đẳng trong toàn trường. Ngành này cung cấp những kiến thức và hiểu biết từ cơ bản đến nâng cao về đặc tính của dòng chất lỏng chảy trong hệ thống sông, kênh và mạng lưới đường ống. Ngoài ra, những ảnh hưởng của dòng chất lỏng tác dụng vào các công trình thủy lợi (cống, đập, đê…) cũng được nghiên cứu trong phạm vi ngành học.

Các hoạt động chủ yếu của ngành học bao gồm:

 • Hướng dẫn sinh viên làm đồ án tốt nghiệp và nghiên cứu khoa học;
 • Bồi dưỡng sinh viên thi Ôlympíc Cơ học toàn quốc;
 • Giảng dạy Cao học, hướng dẫn Cao học và hướng dẫn nghiên cứu sinh làm luận án;
 • Quản lý phòng Thí nghiệm Thuỷ lực và làm các thí nghiệm mô hình công trình thuỷ lợi.

Cán bộ giảng dạy và nghiên cứu chuyên môn

1 PGS.TS Hồ Việt Hùng 6 TS.Trần Dũng Tiến
2 TS Nguyễn Văn Tài 7 TS. Đoàn Văn Bình
3 PGS.TS Nguyễn Thu Hiền 8 NCS. Nguyễn Thùy Linh
4 TS Lê Thị Thu Hiền 9 NCS. Đào Đức Anh
5 PGS.TS Lê Văn Ước 10 ThS. Lê Thị Hải Yến

Các môn học bao gồm:

• Thuỷ lực Đại cương
• Thuỷ lực Dòng hở
• Thuỷ lực Công trình
• Cơ học Chất lỏng

5. Trắc địa và GIS

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về Trắc địa bản đồ và GIS. Sinh viên sau khi học song biết sử dụng khai thác các tài liệu bản đồ và sử dụng các thiết bị đo trắc địa. Biết lập kế hoạch và tổ chức đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ lớn, mặt cắt địa hình phục vụ công tác thiết kế, thi công, quản lý công trình xây dựng.

 • Giảng dạy các môn học thuộc chương trình đào tạo Đại học, sau đại học;
 • Hướng dẫn đồ án tốt nghiệp cho sinh viên.

Cán bộ giảng dạy và nghiên cứu chuyên môn

1 PGS.TS Hoàng Xuân Thành 4 Ths Nguyễn Văn Hải
2 Ths Đặng Tuyến Minh 5 Ths Bùi Duy Hưng
3 TS Bùi Kiên Trinh

Các môn học bao gồm:

• Trắc địa
• GIS
• Thực tập trắc địa

6. Quản lý môi trường

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về môi trường và đánh giá tác động môi trường cho các dự án phát triển. Sinh viên sau khi học xong môn học sẽ có nhận thức cơ bản về môi trường cùng các vấn đề của môi trường trong quá trình phát triển, ngoài ra sinh viên còn có thể thẩm định, đánh giá, viết và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các dự án phát triển.

 • Giảng dạy các môn học thuộc chương trình đào tạo Đại học, sau đại học;
 • Hướng dẫn đồ án tốt nghiệp cho sinh viên.

Cán bộ giảng dạy và nghiên cứu chuyên môn

1 PGS.TS Bùi Quốc Lập 5 TS Lê Công Chính
2 TS Nguyễn Văn Sỹ 7 TS Nguyễn Thị Xuân Thắng
3 PGS.TS Vũ Hoàng Hoa 8 Ths Nguyễn Thị Phương Lan
4 PGS.TS Nguyễn Minh Hằng

Các môn học bao gồm:

• Đánh giá tác động môi trường
• Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại
• Quản lý chất lượng nước

7. Thủy văn và Tài nguyên nước

Bộ môn Thuỷ văn và Tài nguyên nước là bộ môn chuyên ngành truyền thống và quan trọng nhất của Khoa Thuỷ văn và Tài nguyên nước. Trong hơn 50 năm hoạt động, Bộ môn đã có nhiều đóng góp quan trọng vào thành tích chung của Trường Đại học Thủy lợi, của ngành Thủy văn & Tài nguyên nước, đào tạo nguồn nhân lực góp phần không nhỏ vào những thành tựu phát triển Kinh tế – Xã hội của đất nước và là nhân tố quan trọng làm thay đổi căn bản và sâu sắc bộ mặt nông thôn Việt Nam.

 • Đào tạo Đại học với các môn học cơ sở và chuyên ngành thuộc chương trình đào tạo Đại học cho các ngành Thủy văn, Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, Xây dựng công trình thuỷ, Kỹ thuật tài nguyên nước…
 • Đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ chuyên ngành: Thủy văn, Phát triển nguồn nước…
 • Tham gia các chương trình Nghiên cứu Khoa học và các dự án Khoa học, phục vụ sản xuất…

Cán Bộ giảng viên của bộ môn

1 PGS. TS Hoàng Thanh Tùng 5 TS. Nguyễn Thị Thu Hà
2 PGS. TS Ngô Lê An 6 TS. Cù Thị Phương
3 TS. Nguyễn Thị Thu Nga 7 TS. Đặng Đồng Nguyên
4 TS. Vũ Thị Minh Huệ 8 TS. Trịnh Quang Toàn

Các môn học do Bộ môn phụ trách giảng dậy bao gồm:

• Thủy văn công trình
• Thủy văn đại cương
• Thủy văn đô thị
• Thủy văn nước dưới đất
• Thủy văn nước mặt
• Phân tích tính toán thủy văn
• Quản lý ngập lụt đô thị
• Quản lý tổng hợp lưu vực sông
• Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước
• Thống kê trong thủy văn
• Điều tiết dòng chảy
• Địa lý thủy văn
• Basic Hydrology
• Groundwater Engineering


BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Văn phòng: Phòng 205 – khu hành chính, số 2 Trường sa, P.17, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
Email: bmcnttcs2@tlu.edu.vn

CHỨC NĂNG
– Tổ chức thực hiện nhiệm vụ giảng dạy;
– Tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học;
– Các công tác khác của giảng viên.

Tổng quan

Ngành Công nghệ thông tin Phân hiệu Trường đại học Thủy lợi đào tạo các kiến thức nền tảng trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, với tấm bằng Kỹ sư ngành CNTT với thời gian đào tạo 4,5 năm, tương ứng với 145 tín chỉ. Sinh viên không chỉ thu được những kiến thức nền tảng và trọng tâm của ngành CNTT, mà còn cập nhập những xu hướng hiện đại. Dưới đây là cấu trúc các môn học cũng như kiến thức mà bạn thu được tại đây.

Năm thứ nhất

Mỗi năm học được chia thành 2 học kỳ chính, và trong năm học đầu tiên, sinh viên sẽ được tiếp cận với các môn học nền tảng như ngôn ngữ lập trình, tư duy toán và thuật toán. Với các môn học cơ bản này, bạn sẽ được làm quen với ngôn ngữ lập trình và hoàn toàn có thể tự mình viết được những chương trình để giải quyết các bài toán cơ bản. Ngoài ra, trong năm đầu tiên này, sinh viên cũng sẽ được học thêm các môn Toán học, tiếng Anh hay kỹ năng mềm để củng cố các kỹ năng cơ bản cái mà hầu hết các nhà tuyển dụng đều yêu cầu gần đây.

Mã môn học Môn học Tín chỉ Học kỳ
ENGR111 Tin học đại cương 3 1
ITL112 Pháp luật đại cương 2 1
ENGL111 Tiếng Anh 1 2 1
COPS111 Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình 3 1
MATH111 Giải tích hàm một biến 3 1
IDEO111 Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 2
ENGL122 Tiếng Anh 2 3 2
MATH122 Giải tích hàm nhiều biến 3 2
MATH233 Đại số tuyến tính 3 2
IDEO111 Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 3 3 2
CSE203 Toán rời rạc 3 2

Năm thứ hai

Sang năm thứ 2, sinh viên sẽ đi sâu hơn vào các nguyên lý thiết kế, ngôn ngữ lập trình, tư duy và các kỹ thuật trong lập trình. Điều này giúp sinh viên có khả năng dễ dàng thích ứng với các ngôn ngữ lập trình bậc cao, và bước đầu thể hiện tính chuyên nghiệp trong lập trình. Ngoài ra, sinh viên còn được cung cấp thêm các kiến thức và kỹ năng để phân tích, thiết kế và lưu trữ cơ sở dữ liệu một cách hiệu quả. Một số kiến thức về kiến trúc máy tính như thiết kế khái niệm và cấu trúc hoạt động căn bản của một hệ thống máy tính cũng được giới thiệu trong năm thứ 2 này.

Mã môn học Môn học Tín chỉ Học kỳ
CSE370 Kiến trúc máy tính 4 3
CSE280 Ngôn ngữ lập trình 4 3
ENGL233 Tiếng Anh 3 3 3
PHYS121 Vật lý đại cương 3 3
MATH254 Xác suất thống kê 3 3
IDEO243 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 3
CSE281 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 4
CSE381 Lập trình nâng cao 3 4
CSE484 Cơ sở dữ liệu 4 4
CSE390 Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin 3 4
IDEO234 Đường lối cách mạng của ĐCSVN 3 4

Năm thứ 3

Năm thứ ba sẽ mở ra cho sinh viên nhiều hướng đi cũng như lựa chọn chuyên ngành trong lĩnh vực CNTT như là phát triển phần mềm, mạng máy tính, hệ điều hành, phân tích thiết kế hệ thống thông tin, đồ hoạ máy tính hay trí tuệ nhân tạo xu hướng của kỷ nguyên 4.0.

Mã môn học Môn học Tín chỉ Học kỳ
CSE489 Mạng máy tính 3 5
CSE486 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 5
CSE480 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 3 5
CSE492 Trí tuệ nhân tạo 3 6
CSE482 Hệ điều hành 3 6
CSE481 Công nghệ phần mềm 3 6
CSE487 Đồ hoạ máy tính 3 6

Năm thứ tư

Trong năm thứ tư này, bạn sẽ được đi thực tập tại một công ty hay tổ chức bất kỳ liên quan đến lĩnh vực CNTT. Quá trình thực tập này sẽ tạo cơ hội cho bạn làm quen với môi trường thực tế của một kỹ sư CNTT và thấy được những tiềm năng trong ngành nghề này.

Mã môn học Môn học Tín chỉ Học kỳ
CSE445 Học máy 3 7
CSE488 An toàn và bảo mật thông tin 3 7
CSE395 Chuyên đề 1 1 7
CSE409 Chuyên đề 2 2 8
CSE465 Thực tập tốt nghiệp công nghệ thông tin 2 8

Năm thứ năm

Sau 4 năm tích lũy các kiến thức chuyên môn và lựa chọn cho mình cái hướng đi chuyên sâu trong lĩnh vực này. Bạn sẽ tự lựa chọn cho mình đề tài, hướng đi mà bạn mong muốn cho học phần tốt nghiệp. Trong học phần tốt nghiệp này, bạn sẽ dành toàn bộ thời gian để xây dựng một dự án thực tế của riêng bạn như phát triển một phần mềm, ứng dụng, hệ thống, bảo mật cùng với sự hỗ trợ của giảng viên.

Môn học tự chọn

Ngoài những môn học tiên quyết ở trên, từ kỳ thứ 2 trở về sau. Tuỳ thuộc vào hướng đi yêu thích trong lĩnh vực CNTT, bạn có thể chọn cho mình những môn học tự chọn để có thể đào sâu hơn vào lĩnh vực mà bạn theo đuổi.

Mã môn học Môn học Tín chỉ Học kỳ
CSE101 Nhập môn công nghệ thông tin 2 2
CSE103 Nhập môn tư duy tính toán 2 2
CSE284 Lập trình Java 3 4
CSE282 Nhập môn lập trình khoa học dữ liệu 3 4
CSE451 Phân tích và xử lý tín hiệu số 3 4
CSE371 Phương pháp số 3 5
CSE376 Lý thuyết tính toán 3 5
CSE460 Tương tác người máy 3 5
CSE393 Nhập môn điện toán đám mây 3 5
CSE390 Thống kê ứng dụng 3 5
CSE485 Công nghệ Web 3 5
CSE441 Phát triển ứng dụng cho các thiết bị di động 3 6
CSE461 Phân tích yêu cầu phần mềm 3 6
CSE301 Linux và phần mềm mã nguồn mở 3 6
CSE415 Lập trình đồ học 3D 3 7
CSE423 Các  vấn đề tiên tiến trong thiết kết phần mềm 3 7
CSE423 Lập trình phân tán 3 7
CSE425 Hệ thống thông tin địa lý 3 7
CSE405 Quản trị hệ thống thông tin 3 7
CSE584 Cơ sở dữ liệu nâng cao 3 7
CSE426 Thuật toán ứng dụng 3 7
CSE420 Thiết kế mạng 3 7
CSE404 Khai phá dữ liệu 3 8
CSE456 Xử lý ảnh 3 8
CSE411 Phát triển dự án phần mềm 3 8
CSE547 Thương mại điện tử 3 8
CSE418 Truy hồi thông tin và tìm kiếm web 3 8
CSE419 Mạng không dây và di động 3 8
CSE421 Quản trị mạng 3 8
CSE406 Phân tích dữ liệu lớn 3 8
CSE427 Mạng no ron và ứng dụng 3 8
CSE494 Thiết kế và phát triển game 3 8
CSE483 Chương trình dịch 3 8

Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ nhận được tấm bằng Kỹ sư Công nghệ thông tin và mở ra cho mình rất nhiều cơ hội nghề nghiệp trước mắt với một môi trường năng động, chuyên nghiệp và sáng tạo.


BỘ MÔN KẾ TOÁN – QUẢN TRỊ KINH DOANH

Văn phòng: Phòng 205 – khu hành chính, số 2 Trường sa, P.17, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
Email: kt_qtkd@tlu.edu.vn

GIỚI THIỆU

Bộ môn Kế toán và Quản trị kinh doanh được thành lập từ việc tách, sắp xếp và kiện toàn lại cơ cấu tổ chức Khoa kinh tế và quản lý 2017 và hiện là một trong những Bộ môn lớn nhất của Phân hiệu Trường Đại hoc Thủy Lợi.

Sứ mệnh: Là đơn vị đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu khoa học về Kế toán và Quản trị kinh doanh nhằm góp phần thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển của đất nước, có năng lực hội nhập khu vực và quốc tế.

Tầm nhìn: Bộ môn Kế toán và Quản trị kinh doanh phấn đấu trở thành một đơn vị đào tạo chất lượng cao và nghiên cứu khoa học có uy tín trong nhà Trường về lĩnh vực Kế toán và Quản trị kinh doanh, tiến tới được thừa nhận trong cả nước.

Mục tiêu: Áp dụng nền tảng công nghệ giáo dục 4.0 với mục tiêu giảng dạy ở mọi nơi, đảm bảo chất lượng theo quy định mà đầu ra là người sáng tạo và khởi nghiệp; Phát triển hệ thống đào tạo đa ngành trong lĩnh vực kinh tế và quản trị kinh doanh.

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

Chức năng của Bộ môn Kế toán và Quản trị kinh doanh là giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học cho 2 chuyên ngành là Kế toán và Quản trị kinh doanh.

Nhiệm vụ của Bộ môn Kế toán và Quản trị kinh doanh là đào tạo nhân lực có trình độ đại học chuyên ngành Kế toán và Quản trị kinh doanh có thể làm việc ở các doanh nghiệp, các tổ chức và có khả năng thích nghi với môi trường cạnh tranh mang tính toàn cầu, đáp ứng cho nhu cầu phát triển và hội nhập của TPHCM nói riêng và các tỉnh lân cận.

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ ĐỘI NGŨ CHUYÊN MÔN

Cơ cấu tổ chức của Bộ môn gồm: 01 Trưởng Bộ môn và 01 Phó trưởng Bộ môn, Bộ phận hành chính và các giảng viên. Hiện tại, với đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy tại Phân hiệu được đào tạo tại các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến như Mỹ, Nhật Bản, Úc, Nga, Hàn Quốc, Đài Loan,…Sau đây là một số giảng viên tiêu biểu tham gia giảng dạy tại Phân hiệu Trường đại học Thủy Lợi gồm:

TT Họ và tên
Học vị
1 Hà Kiên Tân Tiến sĩ
2 Đỗ Thị Thu Thủy NCS Tiến sĩ
3 Trần Nha Ghi Tiến sĩ
4 Lữ Thị Thanh Thúy Thạc sĩ
5 Tăng Thị Lưu Thạc sĩ
6 Nguyễn Tùng Minh Thạc sĩ
7 Ngô Thị Hương Thạc sĩ

Đội ngũ công tác viên tiêu biểu đến từ Trường ĐH Thủy Lợi (Hà Nội):

+ Bộ môn Kế toán gồm 19 giảng viên, trong đó có 01 Phó giáo sư, 03 tiến sĩ, 15 thạc sĩ (07 NCS trong nước, 02 NCS nước ngoài): http://fem.tlu.edu.vn/bo-mon-ke-toan/gioi-thieu-ve-bo-mon-ke-toan-va-nganh-ke-toan-126

+ Bộ môn Quản trị kinh doanh, Logistics gồm có 15 giảng viên cơ hữu bao gồm: 3 Phó Giáo sư, 3 Tiến sỹ, 7 Nghiên cứu sinh Tiến sỹ (5 trong nước, 2 ngoài nước): http://fem.tlu.edu.vn/bo-mon-trung-tam/doi-ngu-giang-vien-cua-bo-mon-quan-tri-kinh-doanh-499

+ Bộ môn kinh tế gồm 17 giảng viên, trong đó có 3 PGS.TS, 4 Tiến Sỹ, 6 Nghiên cứu sinh, 3 Thạc sỹ, 01 cử nhân: http://fem.tlu.edu.vn/bo-mon-trung-tam/doi-ngu-giang-vien-bo-mon-kinh-te-509

+ Một số giảng viên thỉnh giảng đến từ nhiều trường uy tính tại TP.HCM.

CƠ SỞ VẬT CHẤT

Tài liệu đang sử dụng trong đào tạo: 2.821 nhan đề tại Thư viện; mỗi môn học có 1 giáo trình chính, 2 tài liệu tham khảo chính. Các giáo trình chính và tài liệu tham khảo đều đang được dùng giảng dạy tại các đại học hàng đầu thế giới trong lĩnh vực quản trị.

Hệ thống phòng học khang trang hiện đại hỗ trợ công tác học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học như hệ thống thang máy, máy điều hòa, phòng thực hành nghiệp vụ, phòng máy, hệ thống ký túc xá, tập luyện thể dục thể thao đầy đủ.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo ngành Kế toán và Quản trị kinh doanh nhằm cung ứng cho xã hội đội ngũ lao động có đủ năng lực đảm nhận các vị trí quản lý trong các ngành nghề, lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế. Chương trình được thiết kế gắn kết với thực tiễn thông qua việc liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp, cựu sinh viên, sinh viên và chuyên gia giáo dục và thường xuyên được rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Trên cơ sở này, ngành Kế toán và Quản trị kinh doanh đều đã được kiểm định bởi trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục ĐH Quốc Gia Hà Nội năm 2018 và 2019, lần lượt đạt số điểm kiểm định: Kế toán (88/100) và Quản trị kinh doanh (90/100).

Ngành kế toán: Đào tạo các cử nhân kế toán có kiến thức cơ sở ngành như nguyên lý kế toán, kế toán quản trị, kế toán chi phí, kiểm toán,… đến các kiến thức chuyên sâu của ngành như Kế toán ngân hàng, Kế toán tài chính, Thuế, Kế toán xuất nhập khẩu, Kế toán doanh nghiệp thương mại và dịch vụ, Quản trị tài chính doanh nghiệp, Kinh doanh quốc tế,…

Tham khảo thêm về chương trình đào tạo và định hướng nghề nghiệp ngành Kế toán tại:
http://tlus.edu.vn/nganh-ke-toan-tai-phan-hieu-dai-hoc-thuy-loi/

Ngành quản trị kinh doanh: Đào tạo các cử nhân Quản trị kinh doanh có kiến thức chuyên sâu về kinh doanh và quản lý; có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng phân tích môi trường kinh doanh, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng tư duy chiến lược; sử dụng thành thạo tin học, ngoại ngữ; có năng lực làm việc trong các loại hình doanh nghiệp…

Tham khảo thêm về chương trình đào tạo và định hướng nghề nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tại: http://tlus.edu.vn/nganh-quan-tri-kinh-doanh-tai-phan-hieu-truong-dh-thuy-loi/

Ngành Logistics: Chương trình đào tạo ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng trang bị cho người học các kiến thức đại cương (toán, xác suất thống kê, công nghệ thông tin), kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật ứng dụng vào việc tính toán, mô phỏng, phân tích, tổng hợp các vấn đề trong hoạt động Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng; kiến thức rộng và bao quát về kinh tế và kinh doanh; kiến thức chuyên sâu và thực tiễn về đóng gói, lưu kho, giao nhận, vận tải, bảo hiểm để giải quyết các vấn đề sản xuất kinh doanh. Sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng tham gia lập kế hoạch và tổ chức thực hiện chức năng logistics trong doanh nghiệp như: hoạt động mua hàng, quản lý nguồn cung, quản lý các đơn hàng, kho bãi, hoạt động giao nhận, vận tải, lưu trữ, logistics điện tử và quản lý các luồng vận động trong chuỗi cung ứng của doanh nghiệp/ tổ chức.

Tham khảo thêm về chương trình đào tạo và định hướng nghề nghiệp ngành Logistics tại:
http://tlus.edu.vn/nganh-logistics-tai-phan-hieu-truong-dai-hoc-thuy-loi/

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ

Đơn vị nghiên cứu: Nhóm nghiên cứu tiếp thị và quản trị quốc tế (IMMR); Nhóm nghiên cứu đổi mới và khởi nghiệp (IER);Nhóm nghiên cứu ứng dụng mạng xã hội ( Social tech Research Group).

Công bố khoa học quốc tế:

– Từ năm 2018 đến nay, Bộ môn có 2 bài trên các tạp chí trong Danh mục Scopus, rất nhiều bài báo đăng trên tạp chí trong nước.
– Hoạt động khoa học ứng dụng: Bộ môn đã và đang thực hiện 2 đề tài các quy trình cần có trong quản trị bộ môn của phân hiệu, 1 đề tài dịch vụ tư vấn kế toán tài chính.

Các hoạt động khoa học khác: Khuyến khích sinh viên nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động của trường và doanh nghiệp.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN SAU KHI RA TRƯỜNG

Cam kết với Sinh viên về việc hỗ trợ các kiến thức và kỹ năng cần thiết nhằm triển khai các mô hình kinh doanh và khởi nghiệp thông qua Trung tâm khởi nghiệp của Phân hiệu.

Cam kết với phụ huynh, người học và xã hội: 96% sinh viên tốt nghiệp có việc làm tại TP.HCM trong vòng 12 tháng sau tốt nghiệp cũng như các tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước như Bình Dương, Đồng Nai, BRVT,… với đầy đủ các kỹ năng, kiến thức để làm việc thành công tại doanh nghiệp.

Đảm bảo tất cả các sinh viên của bộ môn có nhu cầu được đi thực tập tốt nghiệp không phí tại Úc, Newzeland, Ba Lan và sau khi tốt nghiệp làm việc tại Nhật Bản.

Đảm bảo nhiều chương trình học bổng để đào tạo sinh viên tốt nghiệp loại giỏi trở lên học sau đại học để trở thành giảng viên và/hoặc Nghiên cứu viên; cung cấp cho người học thêm cơ hội phát triển bản thân và xây dựng sự nghiệp.


TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN

Tại Tp.HCM: Phòng 102 – khu giảng đường, số 2 Trường sa, P.17, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
Điện thoại: 028.38408120 – Email: thongtinthuvien@tlu.edu.vn

Tại Bình Dương: Phòng 202 – khu hành chính
Điện thoại: 0274.3748619Email: thongtinthuvien@tlu.edu.vn

 

CHỨC NĂNG

Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc về các mặt công tác:

– Công tác thông tin thư viện;

– Công tác phục vụ độc giả;

– Công tác phát triển công nghệ thông tin; khai thác thiết bị hạ tầng mạng máy tính và internet;


TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ – TIN HỌC

<đang cập nhật>


 


TỔ CHỨC ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH


Vũ Văn Kiên

Chức vụ: Bí thư
Điện thoại: 037-7696583
Email: vuvankien@tlu.edu.vn

Vũ Hồng Phương
Chức vụ: Phó Bí thư
Điện thoại: 082-2086738
Email: vuhongphuong@tlu.edu.vn

Hoàng Ngọc Bảo Sinh
Chức vụ: Phó Bí thư
Điện thoại: 039-3356161
Email: baosinh21@gmail.com

Ban thường vụ

(05 đồng chí: 03 Đ/c Bí thư và p.Bí thư + 02 Đ/c Ủy viên)

– Đ/c: Nguyễn Tùng Minh – Ủy viên ban thường vụ Đoàn trường.
Chi đoàn: Cán bộ giáo viên
Email: tungminh@tlu.edu.vn.
Tel: (+84) 981.142.258

– Đ/c: Trần Xuân Bình – Ủy viên ban thường vụ Đoàn trường.
Chi đoàn Cán bộ giáo viên
Email: tranxuanbinh@tlu.edu.vn.
Tel: (+84) 824.236.197

Ủy ban kiểm tra: 05 đồng chí

– Đ/c: Trần Xuân Bình – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đoàn trường và 04 thành viên

I. GIỚI THIỆU CHUNG

1. Tên đơn vị: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Phân hiệu Đại học Thủy Lợi

Trực thuộc: Tỉnh đoàn Bình Dương
Địa chỉ: Văn phòng Đoàn thanh niên (Youth Union) – Tầng 01 – Ký túc xá Trường Đại học Thủy Lợi Tp.HCM và Bình Dương
SĐT: (+84) 283.8405.018 – Email: doantncs2@tlu.edu.vn

2. Sơ lược về quá trình phát triển

Đoàn trường Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi tiền thân từ một Chi đoàn, sau đó là Liên chi Đoàn trực thuộc Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên trường Đại học Thủy lợi.

Từ năm 2007 – 2015: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi chính thức trở thành đơn vị Đoàn trực thuộc Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh theo quyết định số: 057-QĐ/TCCS của Ban Thường vụ Thành Đoàn Tp. Hồ Chí Minh ra ngày 15/06/2007.

Từ năm 2015 đến nay: Thực hiện nhiệm vụ trong công tác Đoàn và phong trào sinh viên, chung tay xây dựng chiến lược phát triển của Nhà trường. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi chuyển cơ sở Đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn Bình Dương theo quyết định số: 435-QĐ/TĐTN-TCKT của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Dương ra ngày 23/04/2015.

Nỗ lực hơn 40 năm xây dựng và phát triển, đến nay Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi đã trải qua 04 kỳ Đại hội. Tuy thời gian không dài nhưng tuổi trẻ Phân hiệu luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của một đơn vị Đoàn dưới mái trường Thủy lợi Anh hùng luôn là lá cờ đầu, đã có những đóng góp tích cực cho công tác Đoàn, hội và phong trào thanh niên, sinh viên trong Nhà trường; Phong trào thanh niên, sinh viên trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và Tỉnh Bình Dương cũng như nhiều địa phương ở Nam bộ và Tây nguyên. Góp phần cùng Nhà trường thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ sản xuất.

Ngày 27 tháng 11 năm 2019, BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Phân hiệu trường Đại học Thủy tiến hành Đại hội nhằm kiện toàn và củng cố đội ngũ cán bộ Đoàn. Đoàn trường tin tưởng rằng: Ban chấp hành Đoàn trường dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng Ủy – Ban Giám Đốc, tỉnh Đoàn Bình Dương sẽ chung tay cùng với hơn 1.600 Đoàn viên, thanh niên trong Nhà trường thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đoàn khóa V Nhiệm kỳ 2019 – 2022, xây dựng nên trường Thủy Lợi anh hùng trong thời kỳ đổi mới.

3. Chức năng, nhiệm vụ

Đoàn trường Đại học Thủy Lợi – Phân hiệu trường Đại học Thủy lợi là tổ chức chính trị, xã hội, có nhiệm vụ tập hợp đoàn viên thanh niên trong toàn Trường tu dưỡng đạo đức, tác phong, giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học vì sự nghiệp giáo dục của Đất nước.

Đoàn trường Đại học Thủy Lợi – Phân hiệu trường Đại học Thủy lợi là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn trường Đại học Thủy Lợi – Phân hiệu trường Đại học Thủy lợi giữa các kỳ Đại hội; chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ Nhà trường và sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh Đoàn Bình Dương; lãnh đạo các Liên chi đoàn trực thuộc và chi đoàn Cơ quan thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nghị quyết của Đoàn cấp trên và Nghị quyết của Đại Hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cơ sở 2 – Đại học Thủy Lợi lần thứ V – Nhiệm kỳ 2019 – 2022.

Đoàn trường Đại học Thủy Lợi – Phân hiệu trường Đại học Thủy lợi quyết định quy chế làm việc, chương trình công tác của Ban Chấp hành; quyết định các chủ trương, biện pháp và lãnh đạo việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Trung ương Đoàn, tỉnh Đoàn Bình Dương, Đoàn trường lần thứ V và Nghị quyết của Đảng bộ Nhà trường; Quyết định chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên Nhà trường hàng năm; Giữ vai trò nòng cốt chính trị trong việc xây dựng, tổ chức và hoạt động của Thanh niên và Hội Sinh viên nhà trường.

Đoàn trường Đại học Thủy Lợi – Phân hiệu trường Đại học Thủy lợi tham mưu và đề xuất với Đảng ủy, Ban Giám đốc những vấn đề có liên quan đến công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhà trường. Thảo luận và phê chuẩn các báo cáo định kì hàng tháng, quý, 6 tháng và cả năm của Ban thường vụ Đoàn trường.

Đoàn trường Đại học Thủy Lợi – Phân hiệu trường Đại học Thủy lợi quyết định triệu tập và chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội, Hội nghị đại biểu của Đoàn; giới thiệu nhân sự để bầu Ban Chấp hành Đoàn trường; quyết định việc cho rút tên và bầu bổ sung các chức danh do Ban Chấp hành Đoàn trường bầu ra; quyết định kỷ luật và xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo, kỷ luật theo quy định của Điều lệ Đoàn.

Được sự quan tâm, tạo điều kiện và chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy – Ban Giám đốc, tỉnh Đoàn Bình Dương và sự ủng hộ, phối hợp của các đơn vị trong trường, công tác đoàn và phong trào sinh viên trong những năm qua đã thu được nhiều thành tựu đáng kể.

4. Cơ cấu tổ chức

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Phân hiệu trường Đại học Thủy lợi là đơn vị khối các trường ĐH – CĐ – THCN trực thuộc tỉnh Đoàn Bình Dương từ ngày 23/04/2015 đến nay.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Phân hiệu trường Đại học Thủy lợi dưới sự điều hành trực tiếp của Ban chấp hành Đoàn trường gồm 17 đồng chí (Căn cứ theo quyết định số: 438-QĐ/TĐTN-TCKT của BCH Đoàn tỉnh Bình Dương V/v Công nhận kết quả Đại hội khóa V – Nhiệm kỳ 2017 – 2019), nhận nhiệm vụ từ Đảng ủy phân hiệu Đại học Thủy lợi và tỉnh Đoàn Bình Dương.

Đoàn trường bao gồm: 06 Ban chuyên môn, 05 Liên chi Đoàn và 34 Chi đoàn trực thuộc, bao gồm các 32 chi đoàn theo ngành, 01 Chi đoàn Cán bộ giáo viên, 01 Chi đoàn Viện Thủy lợi và Môi trường.
Bám sát các hoạt động của sinh viên theo hình thức đào tạo tín chỉ của Nhà trường, Đoàn trường đã thành lập các câu lạc bộ, đội, nhóm như: Đội công tác xã hội phục vụ công tác thiện nguyện, hiến máu nhân đạo cứu người. Đội văn nghệ, đội bóng chuyền nữ, đội bóng chuyền, bóng đá nam phục vụ thi đấu và tổ chức các hoạt động văn thể. Câu lạc bộ Tiếng Anh, Câu lạc bộ guitar – sáo trúc. Ban truyền thông phục vụ công tác đưa tin, viết bài trên website, fanpage trường. Ngoài ra, Đoàn trường kết hợp cùng Bộ môn tổ chức nghiên cứu khoa học sinh viên; kết hợp cùng Ban khoa học và hợp tác quốc tế, Trung tâm Tư vấn và Nghiên cứu thực nghiệm Cơ sở 2 tổ chức các lớp tin học ứng dụng, cấp chứng chỉ hành nghề cho học viên là sinh viên Nhà trường.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG

1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Giáo dục chính trị tư tưởng là một trong những nội dung quan trọng trong các hoạt động Đoàn và phong trào sinh viên. Để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn. TNCS Hồ Chí Minh – Phân hiệu trường Đại học Thủy lợi lồng ghép các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên sinh viên vào các hoạt động phong trào sôi nổi. Qua các hoạt động làm cho Đoàn viên thanh niên thấy được quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình đối với xã hội, đối với Nhà trường, có thể xác định được cho mình một phương thức học tập và rèn luyện có hiệu quả.

Đầu năm học, nhằm giúp sinh viên nắm được chủ trương của Đảng và nhà nước về chính sách giáo dục, hệ thống đào tạo cũng như các hoạt động của nhà trường và các tổ chức trong trường, Đoàn trường phối hợp cùng Ban đào tạo& CTSV cùng các phòng ban trong trường đã tổ chức tuần lễ học chính trị đầu khoá cho tất cả các đoàn viên thanh niên.

Các hoạt động của tuổi trẻ nhà trường mang tính chất giáo dục chính trị tư tưởng sâu sắc thường xuyên được Đoàn trường tổ chức nhân dịp có những ngày lễ lớn như ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ngày sinh nhật Bác, Giải phóng Miền nam, Giải phóng Thủ đô, Ngày Nhà Giáo Việt Nam. Bằng hình thức như: chiếu phim tuyên truyền nhân dịp chào tân sinh viên, lồng ghép thi kiến thức tìm hiểu về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị trong các cuộc thi học thuật do các Liên chi đoàn và Đoàn trường tổ chức, phối hợp với Ban ĐT&CTSV chủ động tổ chức diễn đàn “Nghe thanh niên nói – Nói thanh niên nghe” giữa lành đạo trường và sinh viên…

2. Công tác giáo dục truyền thống

Giáo dục truyền thống là triết lý giáo dục sâu sắc nhằm giáo dục Đoàn viên, thanh niên lý tưởng sống đẹp, về lòng yêu nước cho lớp thanh niên mới đầy năng động và lòng nhiệt huyết, nhắc nhớ ý nghĩa lịch sử dân tộc, các lớp thế hệ cha anh đi trước đã ngã xuống vì độc lập tự do, xây dụng đất nước.

Ngoài ra, Giáo dục truyền thống giúp cán bộ Giảng viên, sinh viên thêm tự hào quá trình hơn 40 năm xây dựng và phát triển trường Thủy Lợi Anh hùng, là là cờ đầu trong mọi lĩnh vực, đào tạo ra những thế hệ tài năng đi xây dựng và phục vụ đất nước.

Bằng chuỗi các chương trình văn hóa văn nghệ, các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của Nhà trường, các hoạt động nhân kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3, ngày thành lập Đảng CSVN 3/2, ngày truyền thống HSSV 09/01, ngày giải phòng miền Nam thống nhất đất nước 30/4, kỷ niệm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh 19/05, ngày nhà giáo VN 20/11, ngày thành lập quân đội NDVN 22/12…

3. Công tác giáo dục đạo đức lối sống

Tôn sư trọng đạo là truyền thống thiêng liêng của dân tộc, xác định được mục đích và trọng tâm Đoàn trường đã cùng các liên chi đoàn, chi đoàn tổ chức các đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo VN 20/11 với nhiều hoạt động như thi đua học tập, NCKH, các chương trình văn nghệ, thể thao chào mừng.

Tổ chức thực hiện các chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” với nhiều hoạt động phong phú để chương trình có ảnh hưởng sâu rộng trong sinh viên, trở thành một đợt sinh hoạt chủ điểm trong năm. Trong nhiệm kỳ Đoàn trường đã giới thiệu những đoàn viên ưu tú, kết hợp với các phòng ban trong trường, các ban, trung tâm của Thành Đoàn, HSV Thành phố, tỉnh Đoàn Bình Dương mỗi năm tặng nhiều suất học bổng khích lệ cho các học sinh nghèo có tinh thần ham học hỏi, ước mơ sáng tạo, định hướng tương lai của các bạn Đoàn viên, sinh viên. Học bổng của anh hùng lao động, cựu sinh viên ĐHTL “Lê Văn Kiểm” với nguồn học bổng 10 tỷ đồng được trao hằng năm cho sinh viên nghèo vượt khó, sinh viên xuất sắc với mỗi suất học bổng 15 triệu đồng đã thu hút được hàng trăm lượt sinh viên tham gia mỗi năm, đã tạo được tinh thần thi đua trong học tập và rèn luyện…

Đoàn trường phối hợp với các phòng ban chức năng, bộ phận QL KTX tổ chức tháng hành động “KTX là nhà”, tổ chức các ngày “chủ nhật xanh” dọn vệ sinh phòng, khu trọ, nơi học tập; tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của các ngày “Chủ nhật xanh”, “Tuần lễ sạch – xanh”, “Nếp sống văn minh đô thị”, “Công trình sạch đẹp”… cho hàng ngàn lượt sinh viên tham gia.

4. Công tác Nghiên cứu khoa học

Hàng năm Đoàn trường phối hợp với Ban khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế thường xuyên phát động và tổ chức các hoạt động NCKH trong đội ngũ cán bộ giáo viên trẻ và sinh viên. Nhiều các báo cáo chuyên đề; trao đổi phương pháp học tốt; hướng dẫn cách thực hiện luận văn tốt nghiệp; cách trình bày một báo cáo khoa học; cách tiếp cận và thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học… Tổ chức các buổi tọa đàm về phương pháp nghiên cứu khoa học; hội nghị học tốt; một số vấn đề cần chuẩn bị trong nghiên cứu khoa học sinh viên… Nhiều đồ án tốt nghiệp có chất lượng cao đã được lựa chọn dự thi Giải thưởng Đồ án tốt nghiệp xuất sắc (giải thưởng Loa thành) do Trung ương Đoàn thanh niên phối hợp với Hội xây dựng tổ chức.

Với vai trò làm công tác tuyên truyền vận động, hàng năm Đoàn trường kết hợp với Ban Đào tạo & CTSV, Bộ môn Khoa học cơ bản cơ sở tổ chức các cuộc thi Olympic môn học cấp trường và cấp quốc gia như: Toán học, Vật lý … đã thu hút đông đảo sinh viên tham gia, đạt kết quả cao trong các kỳ thi lớn.

5. Công tác văn thể

Các hoạt động văn hoá, văn nghệ thể thao luôn là điểm mạnh của Đoàn trường Phân hiệu Đại học Thuỷ lợi. Đoàn trường là đơn vị tổ chức hoặc phối hợp với các đơn vị trong trường để tổ chức các giải thể thao, văn nghệ cho cán bộ giáo viên và sinh viên nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn: Thành lập Đảng (3/2), Thành lập đoàn (26/3); truyền thống Hội sinh viên (9/1), Quốc tế Phụ nữ (8/3), Phụ nữ Việt Nam (20/10), Nhà giáo Việt Nam (20/11), Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12),…

Các hội thi, hội diễn văn nghệ của Đoàn trường thường được tổ chức kết hợp với các hoạt động chào đón Tân sinh viên, lễ mừng công Mùa hè xanh, chào mừng ngày 20/11, đêm hội truyền thống học sinh, sinh viên 09/01, kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03, Kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19/05 … Hội thi “Duyên dáng Thủy lợi Mr&Miss” thu hút sự tham gia và cổ vũ của đông đảo đoàn viên sinh viên. Tham gia sinh viên thanh lịch tỉnh Bình Dương đạt Á Khôi năm 2017.

Ngoài ra, các hoạt động thể thao trong sinh viên cũng phát triển rất mạnh, nhằm có sức khỏe tốt để học tập tốt vì ngày mai lập nghiệp. Tổ chức thường xuyên với các nội dung thi đấu như bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, bóng ném, cầu lông cấp liên chi đoàn và cấp trường. Đội tuyển bóng đá của trường đã tham gia Giải bóng đá sinh viên Futsal toàn quốc, năm 2012 đạt giải nhì cụm khu vực phía Nam. Giải bóng đá sinh viên toàn quốc năm 2015 cũng vượt qua vòng chung kết khu vực phía Nam, tham gia vòng chung kết khu vực phía Bắc tại Hà Nội. Tham gia giải bóng đá tỉnh Bình Dương năm 2016. Tham gia giải bóng chuyền nữ truyền thống các trường ĐH – CĐ – THCN lần thứ XX năm 2018. Tuy chưa thực sự đạt được những thành tích như mong đợi nhưng những sự cố gắng của các đội tuyển và cá nhân đáng được ghi nhận và biểu dương.

6. Xung kích, tình nguyện vì cộng đồng

Các hoạt động công tác xã hội và thiện nguyện diễn ra thường xuyên như: Hiến máu tình nguyện, thực hiện các ngày thứ 7 tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, tuyên truyền nâng cao nhận thức giữ gìn vệ sinh môi trường. Tổ chức thăm hỏi và chăm sóc các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với Cách mạng…

Thành lập đội sinh viên tình nguyện cấp trường, duy trì hoạt động Đội công tác xã hội nhằm đảm bảo sinh viên đang học tập tại trường tham gia ít nhất 1 hoạt động tình nguyện trong mỗi học kỳ.

Tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung để nâng tính phong phú và hiệu quả của các hoạt động tình nguyện theo hướng gắn với chuyên môn sinh viên Kỹ thuật. Duy trì và triển khai hiệu quả các hoạt động tình nguyện thường niên như Tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh, Xuân tình nguyện…

III. MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA ĐOÀN TRƯỜNG VỚI CÁC ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC KHÁC

Đoàn trường chủ động phối hợp với các phòng ban chức năng, Bộ môn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn viên thanh niên sinh hoạt và tổ chức các hoạt động nhằm hỗ trợ trong học tập chuyên môn và trong công tác Đoàn.

Đoàn trường phối hợp với Hội Sinh viên và các đơn vị trong Nhà trường tổ chức các hoạt động cho Đoàn viên thanh niên gắn với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, phát hiện, bồi dưỡng những Đoàn viên thanh niên ưu tú giới thiệu cho tổ chức Đảng.

Đoàn trường phối hợp với các đơn vị, cơ sở Đoàn bạn trong việc tạo ra môi trường giáo dục lành mạnh cho Đoàn viên thanh niên. Đã có mối quan hệ rất tốt đẹp và thường xuyên tổ chức nhiều sân chơi giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao với Liên chi đoàn tại với Đoàn phường An Thạnh, với Đoàn phường 17 và Đoàn phường 22, với Đoàn trường ĐH Bình Dương, ĐH Thủ Dầu Một, Đoàn trường THPT Trịnh Hoài Đức, các trường ĐH, CĐ, THCN trên địa bàn Bình Dương và TP HCM, Đoàn khối Bộ NN & PTNT.

TỔ CHỨC HỘI SINH VIÊN

Vũ Văn Kiên
Chức vụ: Chủ tịch Hội Sinh viên
Điện thoại: 037.7696583
Email: vuvankien@tlu.edu.vn

Nguyễn Tùng Minh
Phó Chủ tịch
Giảng viên Bộ môn Kỹ thuật Công trình
Email: tungminh@tlu.edu.vn
Tel: 035.9039307

Hoàng Ngọc Bảo Sinh
Phó Chủ tịch
Lớp: S19-58N-QH
Email: baosinh21@gmail.com
Tel: 039.3356161

Ban thư ký Hội sinh viên:
1- Phạm Minh Thái – Ban thư ký Hội sinh viên trường.
Chi hội 59KT Email: nguoikhonglo.1711@gmail.com. Tel: (+84) 945.78.29.50
2- Vòng Thanh Nghiệp – Ủy viên ban thường vụ Đoàn trường.
Chi hội 58CX2 Email: vongthanhnghiep1998@gmail.com Tel: (+84) 376.01.34.13

Sơ lược về quá trình phát triển

Hội sinh viên Phân hiệu trường Đại học Thủy lợi là tổ chức cơ sở Hội trực thuộc Hội Sinh viên TPHCM được thành lập theo quyết định số 22/TC-HSV ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam – Thành phố Hồ Chí Minh.
Năm 2013: Hội sinh viên trường tiến hành Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2013 – 2015. Đại hội Bầu ra 15 đồng chí trong Ban chấp hành Hội điều hành để lãnh đạo công tác Hội trong nhiệm kỳ. Đại hội lần thứ nhất tiến hành Hội nghi kiện toàn và kéo dài nhiệm kỳ theo sự chỉ đạo của Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam – Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2015: để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc sinh hoạt và tổ chức các hoạt động phong trào, cũng như phù hợp với chiến lược phát triển của nhà trường Hội sinh viên chuyển trụ sở về Bình Dương: Hội SV là cơ sở Hội trực thuộc Hội Sinh viên Tỉnh Bình Dương theo quyết định số 435-QĐ/TĐTN-TCKT ngày 23 tháng 4 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Dương.

Tháng 10/2018: Hội sinh viên trường tiến hành Đại hội lần thứ hai nhiệm kỳ 2018 – 2020. Đại hội Bầu ra 17 đồng chí trong Ban chấp hành Hội điều hành để lãnh đạo công tác Hội trong nhiệm kỳ.

Nỗ lực gần 45 năm xây dựng và phát triển, đến nay Hội sinh viên – Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi đã trải qua 02 kỳ Đại hội. Tuy thời gian không dài nhưng Hội sinh viên Phân hiệu luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của một đơn vị Hội dưới mái trường Thủy lợi Anh hùng luôn là lá cờ đầu, đã có những đóng góp tích cực cho công tác hội và phong trào thanh niên, sinh viên trong Nhà trường.

Là tổ chức của sinh viên, hoạt động mang lại lợi ích và sân chơi cho sinh viên. Ban chấp hành Hội sinh viên trường tin tưởng rằng: dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng Ủy – Ban Giám Đốc, Hội sinh viên tỉnh Bình Dương, sẽ chung tay cùng với 1617 Hội viên, thanh niên trong Nhà trường thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Hội sinh viên trường khóa II Nhiệm kỳ 2017 – 2019, xây dựng nên trường Thủy Lợi anh hùng trong thời kỳ đổi mới.

Chức năng, nhiệm vụ.

Hội sinh viên Phân hiệu trường Đại học Thủy lợi là tổ chức nhằm tập hợp, đoàn kết, khuyến khích, giúp đỡ Hội viên, sinh viên trong học tập và rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ của người sinh viên, góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh.
Giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho Hội viên, sinh viên.

Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên; tham gia phản biện, đề xuất các chủ trương, chính sách liên quan đến sinh viên. Tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, sinh viên và tổ chức Hội.

Đoàn kết, phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với các tổ chức sinh viên, thanh niên tiến bộ và nhân dân các nước trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Cơ cấu tổ chức

Hội sinh viên Phân hiệu trường Đại học Thủy lợi là tổ chức là đơn vị khối các trường ĐH – CĐ – THCN trực thuộc Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Dương từ ngày 23/04/2015 đến nay.

Hiện nay Hội sinh viên Phân hiệu trường Đại học Thủy lợi tại TP.HCM đã tập hợp được tổng số Hội viên toàn trường là hơn 1617 Hội viên. Cơ cấu tổ chức Hội bao gồm: 01 Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường, 6 liên chi hội trực thuộc, 36 Chi hội và 8 Câu lạc bộ – Đội – Nhóm

Hội sinh viên Phân hiệu trường Đại học Thủy lợi là tổ chức dưới sự điều hành trực tiếp của Ban chấp hành Hội sinh viên trường gồm 17 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, trong đó có 05 đồng chí là Ủy viên Ban Thư ký. Thường trực Hội Sinh viên trường gồm 01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch (Căn cứ theo kết quả Đại hội khóa II – Nhiệm kỳ 2018 – 2020 và tình hình thực tế tại đơn vị), nhận nhiệm vụ từ Đảng ủy Bộ phận Cơ sở 2, Hội sinh viên tỉnh Bình Dương và phối hợp cùng Ban chấp hành Đoàn trường thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học của Nhà trường.

Bám sát các hoạt động của sinh viên theo hình thức đào tạo tín chỉ của Nhà trường, Hội sinh viên trường đã thành lập các câu lạc bộ, đội, nhóm như: Đội công tác xã hội phục vụ công tác thiện nguyện, hiến máu nhân đạo cứu người. Đội văn nghệ, đội bóng chuyền nữ, đội bóng chuyền nam, bóng đá nam phục vụ thi đấu và tổ chức các hoạt động văn thể. Câu lạc bộ Tiếng Anh, Câu lạc bộ guitar – sáo trúc, Câu lạc bộ nhiếp ảnh, Câu lạc bộ khởi nghiệp. Ngoài ra, Hội sinh viên phối hợp Đoàn trường, các Bộ môn tổ chức nghiên cứu khoa học sinh viên; kết hợp cùng Ban khoa học và hợp tác quốc tế, Trung tâm Tư vấn và Nghiên cứu thực nghiệm tổ chức các lớp tin học ứng dụng, cấp chứng chỉ hành nghề cho học viên là sinh viên Nhà trường.

I. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG

1. ĐẦU TƯ CHO CÔNG TÁC GIÁO DỤC CỦA HỘI

Nâng chất các nội dung, giải pháp sáng tạo thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phối hợp với Ban ĐT&CTSV, và Ban giáo viên CBCS tổ chức cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Cùng với các đơn vị trong trường, thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm thông qua các chương trình do Đoàn-Hội tổ chức.

Chỉ đạo Đoàn-Hội các cấp cùng xây dựng môi trường thuận lợi để mỗi hội viên, sinh viên đều ra sức cùng xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, văn minh, ra sức tình nguyện vì cộng đồng nhằm tạo ý thức và hành động tích cực trong sinh viên.Tổ chức các hoạt động dưới nhiều hình thức, qua đó giới thiệu các hoạt động, việc làm cụ thể, thiết thực theo tấm gương của Bác từ các tập thể, cá nhân trong hội viên, sinh viên của trường.

Đối với sinh viên lấy phong trào “Sinh Viên 5 Tốt” làm trọng tâm để phấn đấu; tập trung vào nội dung xây dựng thái độ tự rèn luyện, tự học; tích cực, sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học; độc lập suy nghĩ; xây dựng lối sống lành mạnh, tinh thần tình nguyện vì cộng đồng.

Tiếp tục tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” kết hợp tăng cường các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, đạo đức-lối sống, pháp luật

Thực hiện chương trình thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam

Phát huy các điển hình cán bộ viên chức trẻ, hội viên, sinh viên tiêu biểu trên các lĩnh vực, các cá nhân thành đạt, có uy tín xã hội tham gia các hoạt động thắp sáng ước mơ cho hội viên thanh niên. Nâng cao chất lượng hoạt động của các chương trình cuộc thi giao lưu, hội thảo nghề nghiệp; mời gọi cựu sinh viên thành đạt, cựu cán bộ Đoàn-Hội tham gia chương trình.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Tiếp tục xây dựng chương trình RLHV gắn với tìm hiểu các đề tài mang tính lịch sử, chính trị. Chỉ đạo cấp chi hội tăng cường tổ chức đưa hội viên, thanh niên về với các địa chỉ đỏ thông qua các hoạt động dã ngoại, giao lưu. Tổ chức thông tin, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, nghị quyết Đại hội Đoàn, Đại hội Hội sinh viên các cấp trên mục Đoàn-Hội tại website trường trong tuần lễ sinh hoạt công dân đầu năm và các lớp tập huấn cán bộ Đoàn-Hội

Công tác giáo dục truyền thống

Tăng cường giáo dục lịch sử dân tộc, truyền thống của nhà trường, truyền thống của khoa, ngành đào tạo thông qua các hội thi, hội diễn văn nghệ truyền thống, các diễn đàn, các hình thức tuyên truyền trực quan. Duy trì tổ chức hoạt động truyền thống kỉ niệm các ngày lễ lớn trong năm học.

Công tác giáo dục đạo đức lối sống

Vận động sinh viên nội trú thực hiện tốt nội quy ký túc xá và tham gia xây dựng kí túc xá văn hóa, “KTX là nhà”.Tiếp tục tổ chức hiệu quả và kịp thời tuyên dương các gương sáng trong sinh viên như: tuyên dương cán bộ Đoàn-Hội tiêu biểu, gương sáng sinh viên ở các lĩnh vực.

Chỉ đạo các liên chi hội Đoàn-Hội, CLB/Đ/N tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, các hoạt động tương thân tương ái, công tác xã hội tạo cho sinh viên có lòng nhân ái, biết sống vì mọi người.Chỉ đạo các cơ sở Hội và CLB, đội, nhóm tổ chức hoạt động góp phần xây dựng thói quen đọc sách và hình thành văn hóa đọc trong thanh niên

Công tác giáo dục pháp luật

Vận động hội viên, sinh viên gương mẫu chấp hành luật pháp và tuyên truyền cho gia đình, bạn bè chấp hành nghiêm chỉnh hiến pháp và pháp luật. Cùng các cơ sở Hội đẩy mạnh tổ chức những hoạt động tuyên truyền pháp luật về giao thông, các luật liên quan đến chuyên môn của sinh viên Thủy lợi và công việc tương lai. Triển khai trong toàn thể sinh viên về việc thực hiện quy chế quản lý sinh viên ngoại trú như đăng ký tạm vắng, tạm trú, tích cực tham gia sinh hoạt Hội nơi cư trú

2. PHONG TRÀO “XUNG KÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC

Xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhà trường

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, cung cấp thông tin về quy trình và các loại giải thưởng NCKH sinh viên. Hội Sinh Viên trường tiếp tục nòng cốt tổ chức hội nghị NCKH sinh viên cấp trường.

Đề xuất mới nhiều nội dung, hình thức hỗ trợ và khuyến khích sinh viên NCKH như: cung cấp những địa chỉ website học thuật phục vụ NCKH, thường xuyên cập nhật nội dung những đề tài NCKH sinh viên đã đạt giải thưởng các năm trước để sinh viên tham khảo, hướng dẫn và hỗ trợ các kỹ năng cần thiết khi thực hiện NCKH sinh viên…; đổi mới các hoạt động cả về nội dung và hình thức, giúp cho hoạt động NCKH gần gũi và thiết thực hơn với sinh viên, các đề tài không chỉ dừng lại ở chỗ nghiên cứu hàn lâm, lý thuyết suông mà có thể đề xuất, hỗ trợ để phát triển, ứng dụng vào thực tế.

Định hướng phát triển chất lượng các CLB, Đội, nhóm học thuật làm cầu nối giữa sinh viên, nhà trường và doanh nghiệp. Phối hợp chặt chẽ với Ban TCHCQT, bộ phận QL KTX tổ chức các chương trình hoạt động cho sinh viên nội trú.Tích cự thực hiện chương trình “Ký túc xá xanh-sạch-đẹp”.

Xung kích, tình nguyện vì cộng đồng

Duy trì các hoạt động CTXH thường xuyên như: Hiến máu tình nguyện, thực hiện các ngày thứ 7 tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, tuyên truyền nâng cao nhận thức giữ gìn vệ sinh môi trường. Tổ chức thăm hỏi và chăm sóc các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với Cách mạng…

Thành lập đội SV tình nguyện cấp trường, duy trì hoạt động ổn định trong suốt năm học. Đảm bảo 100% sinh viên đang học tập tại trường tham gia ít nhất 1 hoạt động tình nguyện trong một học kỳ.

Tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung để nâng tính phong phú và hiệu quả của các hoạt động tình nguyện theo hướng gắn với chuyên môn sinh viên Kỹ thuật. Duy trì và triển khai hiệu quả các hoạt động tình nguyện thường niên như Tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh, Xuân tình nguyện…

Xung kích giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo về Tổ quốc

Củng cố và tăng cường lãnh đạo, hướng dẫn hoạt động của lực lượng nồng cốt chính trị để thăm dò dư luận xã hội trong sinh viên nhằm chủ động nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của sinh viên, kịp thời báo cáo, phối hợp cùng lực lượng an ninh ngăn chặn các hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Củng cố và đẩy mạnh hoạt động của nhóm tuyên truyền phòng chống ma túy HIV/AIDS trực thuộc đội CTXH giúp sinh viên hiểu rõ về tác hại của ma túy HIV/AIDS và cương quyết nói không với ma túy.

3. PHONG TRÀO “ĐỒNG HÀNH CÙNG THANH NIÊN LẬP THÂN, LẬP NGHIỆP”

Đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ

Tiếp tục phát triển các mô hình tự đào tạo: CLB/Đ/N học thuật; các cuộc thi chuyên ngành. Lồng ghép ngoại ngữ chuyên ngành kỹ thuật vào các cuộc thi học thuật do các cơ sở hội tổ chức, tạo môi trường cho sinh viên phát huy khả năng ngoại ngữ của mình.

Hội Sinh Viên làm cầu nối giữa sinh viên, các chuyên gia kỹ thuật và doanh nghiệp trong các hoạt động hội thảo chuyên đề, giao lưu, tham quan doanh nghiệp, thực tập. Tổ chức thường xuyên, liên tục không chỉ là các cuộc thi nâng cao trình độ ngoại ngữ cho sinh viên mà còn là các lớp rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp và khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ cho sinh viên và cả chất lượng sử dụng ngoại ngữ trong giảng dạy của giảng viên.

Tham mưu cho nhà trường trong việc gia tăng các hình thức hỗ trợ, khen thưởng nhằm khuyến khích hoạt động NCKH trong sinh viên.

Đồng hành với thanh niên trong mưu sinh, lập nghiệp

Thực hiện tìm và giới thiệu nhà trọ giá rẻ, việc làm thêm, tín dụng cho sinh viên. Tham mưu với Ban Giám đốc, kịp thời hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Thường xuyên liên kết với trung tâm Hỗ trợ HSSV, các doanh nghiệp trên địa bàn trường trú đóng nhằm đa dạng hóa thông tin cho sinh viên về nhà trọ, học bổng, việc làm thêm.

Đồng hành với thanh niên trong việc nâng cao sức khỏe thể chất, đời sống văn hóa tinh thần

Tạo ra một số mô hình sân chơi mới mang tính sáng tạo của sinh viên, đồng thời cùng với các đơn vị chức năng trong trường tổ chức hội thao, hội diễn văn nghệ, tìm kiếm tài năng và nét đẹo trong sinh viên Thủy lợi. Đẩy mạnh các loại hình nghệ thuật truyền thống góp phần định hướng lối sống đẹp trong hội viên, sinh viên.

Chỉ đạo LCH, chi hội tích cực tổ chức các hoạt động phong trào văn thể mỹ nhằm tạo sân chơi rộng khắp cho đông đảo sinh viên tham gia nhân các ngày lễ lớn và ngày kỷ niệm của trường. Phát triển và duy trì giải bóng đá sinh viên trường, tập trung chó các giải bóng đá lớn như: giải bóng đá sinh viên toàn quốc, giải vô địch bóng đá sinh viên tỉnh Bình Dương, gải bóng đá dành cho cán bộ Đoàn-Hội.

Đồng hành với thanh viên trong việc nâng cao kỹ năng thực hành xã hội, đẩy mạnh công tác quốc tế thanh niên

Phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ trên địa bàn trường trú đóng, chi hội CBGV trẻ tổ chức các khóa học kỹ năng thực hành xã hội bổ trợ cho sinh viên. Phát động phong trào giữ gìn vệ sinh trường lớp; sử dụng giữ gìn, bảo quản cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và tiết kiệm điện, đặc biệt là sinh viên nội trú.

Tiếp tục duy trì tập huấn cán bộ Đoàn-Hội.

4. CÔNG TÁC XÂY DỰNG HỘI VÀ TẬP HỢP THANH NIÊN

Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị đối với hoạt động của Hội SV, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên

Xây dựng chương trình phối hợp công tác giữa Đoàn và Hội Sinh Viên nhằm phát huy thế mạnh từng tổ chức trong hoạt động và tập hợp thanh niên.

Tổ chức giới thiệu về Hội SV cho tân sinh viên trong tuần lễ sinh hoạt công dân đầu khóa; vận động 100% đoàn viên tham gia Hội SV, mỗi đoàn viên phải tham gia công tác vận động xây dựng và phát triển Hội Sinh Viên.

Tăng cường vai trò nòng cốt của tổ chức Hội trong công tác Hội Sinh Viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Hội hoạt động: đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội, cử cán bộ có uy tín, năng lực tham gia vào Ban Chấp hành Hội SV, quán triệt công tác kết nạp đoàn viên -hội viên. Hỗ trợ nâng chất hoạt động của hệ thống các CLB, đội, nhóm trực thuộc Hội Sinh viên.

Xây dựng Hội vững về chính trị, mạnh về tổ chức

Xây dựng Hội về tư tưởng chính trị

Triển khai học tập và thực hiện nghị quyết của Đảng, Đoàn liên quan đến công tác thanh niên, các Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú, từ đó định hướng giúp sinh viên có động cơ đúng đắn trong phấn đấu học tập và rèn luyện. Tăng cường các nội dung chính trị và tính chính trị trong sinh hoạt chi hội gắn với các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước.

Tổ chức các buổi tọa đàm, báo cáo chuyên đề về tình hình chính trị, thời sự trong và ngoài nước, về các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Hội sinh viên Việt Nam… cho cán bộ Hội, hội viên. Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề giúp hội viên, sinh viên nhận rõ âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

Xây dựng Hội về tổ chức

Tăng cường công tác phát triển hội viên, tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Hội đảm bảo chất lượng, công tác tổ chức kết nạp trang trọng, tạo ấn tượng cho mỗi thanh niên khi được kết nạp. Tiếp tục triển khai và đổi mới thực hiện có hiệu quả chương trình Rèn luyện hội viên trên cả 2 mặt nhận thức và hành động.

5. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, PHỐI HỢP, THAM MƯU

Tăng cường hoạt động của cán bộ cấp trường tại các Liên Chi Hội. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương chuyển trọng tâm hoạt động về cơ sở, HSV là nòng cốt. Phát huy tối đa vai trò của Liên Chi Hội trong quản lý, làm cầu nối chỉ đạo và tổ chức hoạt động của chi hội. Phương châm xuyên suốt trong quá trình chỉ đạo là 3 chủ (Hội trưởng chủ trì, Liên Chi Hội chủ công, chi hội chủ động).

Tăng cường chỉ đạo hoạt động theo trọng điểm. Chỉ đạo hoạt động có kế hoạch, chương trình cụ thể, hướng dẫn nội dung công tác từng tháng, học kỳ cho Liên Chi Hội, chi hội. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết và việc thực hiện các kế hoạch công tác của Ban Chấp hành Hội các cấp.

Giới thiệu và nhân rộng những cách làm hay, giải pháp tốt của năm học trước và học tập kinh nghiệm các điển hình của các đơn vị Hội Sinh Viên trường bạn.

Tăng cường công tác thông tin trong hệ thống Hội các cấp. Định kỳ tổ chức họp giao ban với các Liên Chi Hội, Chi hội trực thuộc; công tác thông tin với cơ sở thực hiện qua website và email, mạng xã hội.

III. MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG VỚI CÁC ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC KHÁC.

Hội sinh viên trường chủ động thống nhất và phối hợp với Đoàn trường, các phòng ban chức năng, Bộ môn, Câu lạc bộ đội nhóm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Hội viên thanh niên sinh hoạt và tổ chức các hoạt động nhằm hỗ trợ trong học tập chuyên môn.

Hội sinh viên trường phối hợp với các doanh nghiệp trong và ngoài Nhà trường tổ chức các hoạt động cho Hội viên, thanh niên gắn với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, tìm kiếm cơ hội ngành nghề sau khi tốt nghiệp

Hội sinh viên trường thống nhất với Ban chấp hành Đoàn trường về chủ trương phối hợp với Hội sinh viên tỉnh và các đơn vị trường bạn nhằm tổ chức nhiều sân chơi giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao với HSV trường ĐH Bình Dương, ĐH Thủ Dầu Một, các trường ĐH, CĐ, THCN trên địa bàn Bình Dương và TP HCM.