CÁC KHU LÀM VIỆC CỦA THƯ VIỆN

Tại Tp.HCM: Phòng 102 – khu giảng đường, số 2 Trường sa, P.17, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
Điện thoại: 028.38408120 – Email: thuvienph@tlu.edu.vn

Tại Bình Dương: Phòng 103 – khu giảng đường, số 68 CMT 8, P. An Thạnh, Tp. Thuận An, Bình Dương
Điện thoại: 0274.3748619 – Email: thuvienph@tlu.edu.vn

CHỨC NĂNG

Tham mưu và giúp việc cho Ban Giám đốc về các mặt công tác:

+ Lưu trữ, khai thác, thu thập, bảo quản, quản lý sách báo, tạp chí, giáo trình, tài liệu điện tử;

+ Cung cấp, phổ biến thông tin, tư liệu phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

NHIỆM VỤ

1. Thu thập, lưu trữ, bảo quản, quản lý sách báo, tạp chí, giáo trình, tài liệu điện tử

– Xây dựng trình Ban giám đốc kế hoạch bổ sung, cập nhật các nguồn học liệu với các chủ đề phù hợp đáp ứng yêu cầu giảng dạy, nghiên cứu và học tập của Phân hiệu.

– Quản lý công tác biên soạn và in ấn giáo trình, tài liệu giảng dạy và học tập của Phân hiệu.

– Phối hợp với các tổ chức đào tạo, bộ môn và phòng chức năng để bổ sung nguồn học liệu trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Phân hiệu. Thu nhận các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, đồ án, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, giáo trình, bài giảng và các dạng tài liệu khác; các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện.

– Tổ chức phân loại, xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản nguồn học liệu của thư viện theo chuẩn nghiệp vụ; xây dựng hệ thống tra cứu tìm kiếm thích hợp; xây dựng và phát triển các cơ sở dữ liệu điện tử; tiến hành thanh lọc ra khỏi thư viện các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định.

– Mở rộng hợp tác, trao đổi và chia sẻ nguồn học liệu với các thư viện trong nước và quốc tế.

2. Cung cấp, phổ biến thông tin, tư liệu phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học

– Tổ chức hướng dẫn, phục vụ cho cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên của Phân hiệu khai thác, tìm kiếm, sử dụng thuận lợi và hiệu quả nguồn học liệu.

– Quản lý, vận hành khai thác các phần mềm Thư viện; Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác nghiệp vụ thư viện.

– Quản lý, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị và cơ sở vật chất của thư viện theo hướng hiện đại hoá, tin học hóa.

– Phục vụ sách, giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo, báo, tạp chí và các loại tư liệu khác cho các độc giả tại thư viện.

– Kết hợp với Thư viện của Nhà trường, ứng dụng phần mềm quản lý thư viện trong công tác quản lý, phục vụ bạn đọc, tra cứu thông tin và phát triển kho tài liệu điện tử.

THƯ VIỆN