Thông báo phục vụ sinh hoạt lớp tháng 4 năm 2024

Phân hiệu trường Đại học thủy lợi Thông báo về việc phục vụ Sinh hoạt lớp tháng 4 năm 2024, cụ thể như sau:

Chi tiết xem tại ĐÂY

Lưu ý: Thời gian sinh hoạt lớp từ ngày 6/5/2024 đến ngày 10/5/2024.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *