Kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024

Ngày 26/6/2023, Hiệu trưởng nhà trường đã ký Quyết định số 2253/QĐ-ĐHTL về ban hành Kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024.

Chi tiết kế hoạch tại ĐÂY.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *