Thông báo phục vụ sinh hoạt lớp tháng 12 năm 2023

Phân hiệu trường Đại học thủy lợi Thông báo về việc phục vụ Sinh hoạt lớp tháng 12 năm 2023, cụ thể như sau:

Chi tiết xem tại ĐÂY

Lưu ý: Thời gian sinh hoạt lớp từ ngày 25 đến ngày 30 hàng tháng. Đối với các lớp có GVCN và CVHT khác nhau, tháng 12 chủ trì họp lớp là GVCN.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *