Công nhận các trang chính thống của Phân hiệu Đại học Thuỷ lợi

Phân hiệu Đại học Thuỷ lợi ban hành quyết định công nhận các trang truyền thông chính thống!

Phân hiệu Đại học Thuỷ lợi công nhận các trang truyền thông chính thống của Phân hiệu trường Đại học Thủy lợi cho đến khi có văn bản thay thế. Xem chi tiết tại ĐÂY

Các trang truyền thông hoạt động tuân theo quy định về công tác truyền thông, quảng bá tại Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi.

Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi không thừa nhận và không chịu trách nhiệm về nội dung trên các trang không được công nhận trong quyết định này.

Danh sách các trang truyền thông chính thống của Phân hiệu Trường Đại học Thuỷ lợi

STT Tên trang Link
1  Website Phân hiệu Trường Đại học Thuỷ lợi  https://tlus.edu.vn/
2  Zalo OA Phân hiệu Trường Đại học Thuỷ lợi  https://zalo.me/2398456567110019924
3  Fanpage Facebook Phân hiệu Trường Đại học Thuỷ lợi  https://www.facebook.com/phanhieuthuyloi
4  Tiktok Phân hiệu thuỷ lợi  https://www.tiktok.com/@phthuyloi
5  Youtube Phân hiệu Trường Đại học Thuỷ lợi  https://www.youtube.com/@TLUS1976
6  Fanpage Facebook Kĩ thuật công trình  https://www.facebook.com/kythuatcongtrinh.thuyloi
7  Fanpage Facebook Kĩ thuật tài nguyên nước và môi trường  https://www.facebook.com/profile.php?id=100090903452950
8  Fanpage Facebook Ngôn ngữ Anh – Phân hiệu Đại học Thuỷ lợi  https://www.facebook.com/PHDHTL.NNA
9  Fanpage Facebook SV Kinh tế-ĐH Thuỷ lợi-HCM  https://www.facebook.com/svKinhte.dhThuyloiHCM
10  Fanpage Facebook Ngành công nghệ thông tin & Trí tuệ nhân tạo – Phân hiệu Đại học Thuỷ lợi  https://www.facebook.com/TLUSCNTTPHMN
11  Fanpage Facebook Đoàn, Hội Phân hiệu Đại học Thuỷ lợi  https://www.facebook.com/DoanHoiTLS

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *