Hướng dẫn thực hiện miễn giảm học phí đối với sinh viên tại cơ sở Phân hiệu Học kỳ II năm học 2023-2024

Căn cứ Quyết định 1563/QĐ-ĐHTL ngày 25/10/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủy lợi quy định về học phí, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ học tập và trợ cấp xã hội đối với sinh viên Trường Đại học Thủy lợi;

Nhà trường thông báo về việc miễn giảm học phí trong học kỳ II, năm học 2023– 2024 cho sinh viên chính quy tại cơ sở Phân hiệu như sau:

ĐỐI TƯỢNG, HỒ SƠ & MỨC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ

TT Đối tượng Hồ sơ đề nghị miễn giảm học phí Mức miễn giảm HP
1 Sinh viên là con của người có công với cách mạng được hưởng ưu đãi 1/ Đơn đề nghị miễn giảm học phí (theo mẫu 1);

2/ Bản sao Giấy khai sinh;

3/ Giấy xác nhận của cơ quan quản lý đối tượng người có công có con thuộc diện miễn giảm học phí;

4/ Bản sao thẻ Thương bệnh binh của bố/mẹ (nếu có).

100%
2 Sinh viên bị khuyết tật 1/ Đơn đề nghị miễn giảm học phí (theo mẫu 1);

2/ Giấy xác nhận khuyết tật của UBND cấp xã cấp hoặc Quyết định trợ cấp xã hội của UBND cấp huyện.

100%
3 Sinh viên (tuổi không quá 22) không có nguồn nuôi dưỡng thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ 1/ Đơn đề nghị miễn giảm học phí (theo mẫu 1);

2/ Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

100%
4 Sinh viên là người dân tộc thiểu số có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà (trong trường hợp ở với ông bà) thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo 1/ Đơn đề nghị miễn giảm học phí (theo mẫu 1);

2/ Bản sao Giấy khai sinh;

3/ Bản sao Giấy xác nhận hộ nghèo/hộ cận nghèo năm 2023 do UBND cấp xã cấp.

100%
5 Sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn 1/ Đơn đề nghị miễn giảm học phí (theo mẫu 1);

2/ Bản sao Giấy khai sinh;

3/ Bản sao Sổ hộ khẩu thường trú hoặc Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc đăng ký thường trú (nếu Sổ hộ khẩu bị thất lạc);

4/ Giấy chứng nhận vùng theo hộ khẩu có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn (nếu có).

100%
6 Sinh viên hệ cử tuyển Không phải nộp hồ sơ, thực hiện theo Hợp đồng cử tuyển ký giữa Tỉnh và Trường 100%
7 Sinh viên người dân tộc thiểu số (không phải là người dân tộc thiểu số rất ít người) ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền 1/ Đơn đề nghị miễn giảm học phí (theo mẫu 1);

2/ Bản sao Giấy khai sinh;

3/ Bản sao Sổ hộ khẩu thường trú hoặc Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc đăng ký thường trú (nếu Sổ hộ khẩu bị thất lạc).

 

70%
8 Sinh viên là con cán bộ, công chức, viên chức, công nhân mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên 1/ Đơn đề nghị miễn giảm học phí (theo mẫu 1);

2/ Bản sao Giấy khai sinh;

3/ Bản sao Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp.

50%

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:

2.1. Sinh viên các khóa đã nộp hồ sơ, đủ điều kiện miễn giảm học phí tại kỳ II năm học 2023-2024 (có danh sách kèm theo): không phải nộp hồ sơ

2.2. Sinh viên K65 và sinh viên các khóa trước chưa nộp hồ sơ đề nghị miễn giảm học phí, thực hiện như sau:

– Từ ngày 01/03/2024 đến ngày 20/03/2024: Sinh viên khai thông tin đề nghị miễn giảm học phí theo hình thức trực tuyến tại đường link: https://forms.office.com/r/0s9ym4mgat , đồng thời gửi hồ sơ đề nghị miễn giảm học phí theo quy định tại mục 1 về Phòng Truyền thông và Công tác sinh viên (từ 8h-11h từ thứ hai đến thứ sáu).

– Từ ngày 21/3/2024 đến ngày 29/3/2024: Nhà trường xét duyệt hồ sơ và thông báo danh sách sinh viên được miễn giảm học phí tại kỳ II năm học 2023-2024.

Ghi chú: Nhà trường chỉ giải quyết miễn giảm học phí kỳ II năm học 2023-2024 đối với những sinh viên nộp hồ sơ đầy đủ và đúng hạn.

Chi tiết thông báo: TẠI ĐÂY 

—————————–
Kết nối cùng chúng tôi
Số 2 Trường Sa, P.17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
► Email: truyenthongtls@gmail.com
Liên hệ: 0916.769.708 HOẶC 028.3512.3298

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *