Nhu cầu tuyển dụng công chức và người làm việc tại các Hội tỉnh Bình Dương năm 2023

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 2008 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Kế hoạch số 1521/KH-UBND 31/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức tỉnh Bình Dương năm 2023, Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức và người làm việc tại các Hội tỉnh Bình Dương năm 2023 với các nội dung … (có văn bản cụ thể kèm theo)

Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương thôn​​g báo tuyển dụng cô​ng chức và người làm việc tại các Hộ​​​i tỉnh Bình Dương năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng:  83 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: Từ ngày 10/4/2023 đến hết ngày 10/5/2023; buổi sáng: từ 08 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút; buổi chiều: từ 14 giờ đến 16 giờ.

– Địa điểm: Ô số 19 đến ô số 23, bộ phận một cửa Trung tâm Hành chính công, tháp B, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương.

*****Chi tiết cụ thể như sau:
***** Tài liệu kèm theo:

– Bảng Nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2023.

– Phiếu đăng ký dự tuyển công chức.

– Mẫu sơ yếu lý lịch.

– Giấy xác nhận quá trình công tác.

Nguồn tin: www.snvbinhduong.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *