Triển khai đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 2 và toàn khóa học đối với sinh viên chính quy làm tốt nghiệp tại học kỳ 2 năm học 2022-2023

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023, Phân hiệu thông báo kế hoạch triển khai đánh giá kết quả rèn luyện (KQRL) học kỳ 2 và toàn khóa học đối với sinh viên chính quy thực hiện học phần tốt nghiệp tại học kỳ 2 năm học 2022 – 2023 như sau:

– Đối tượng đánh giá: Sinh viên chính quy thực hiện học phần tốt nghiệp trong học kỳ 2 năm học 2022-2023.

– Phương thức đánh giá: Sinh viên thực hiện đánh giá KQRL theo hình thức online.

– Một số lưu ý:

  1. Bản đánh giá KQRL theo hình thức online của sinh viên chỉ được chấp nhận khi sử dụng hộp thư điện tử do Nhà trường cung cấp.
  2. Sinh viên khóa 60 trở về trước, gửi kết quả đánh giá rèn luyện theo hình thức online cho GVCN, CVHT các lớp.
  3. Đối với sinh viên khóa 61 thuộc khối ngành Kinh tế: GVCN, CVHT đánh giá kết quả rèn luyện tại tài khoản quản lý đào tạo đã được cấp.

Chi tiết thông báo: TẠI ĐÂY

Biểu mẫu đánh giá: TẠI ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *