Thông báo xét chọn sinh viên nhận Học bổng “Lê Văn Kiểm & Gia đình” năm 2023

1. Trước ngày 09/10/2023: Sinh viên đăng ký xét học bổng ‘Lê Văn Kiểm & Gia đình’ năm 2023 thực hiện như sau:

– Truy cập vào đường link: https://forms.gle/DLyHBwabfsyJWwY86  và khai các thông tin theo hướng dẫn;

– Nộp hồ sơ đăng ký xét học bổng (bản giấy)  phòng Truyền thông và Công tác sinh viên (đối với sinh viên Phân hiệu Miền Nam).

2. Trước ngày 16/10/2023: Các Khoa, Trung tâm, Phân hiệu Miền Nam xét chọn đề cử những sinh viên đủ tiêu chuẩn xét học bổng khuyến học của trường và gửi danh sách cho Hội đồng xét chọn cấp trường (theo mẫu 3) qua phòng Chính trị & Công tác sinh viên (CV phụ trách: Phạm Cảnh Thùy)

3. Trước ngày 30/10/2023: Hội đồng nhà trường họp xét chọn sinh viên được nhận học bổng ‘Lê Văn Kiểm & Gia đình’ năm học 2023 và thông báo kết quả cho sinh viên.

Chi tiết thông báo: TẠI ĐÂY

Các biểu mẫu: MẪU 1MẪU 2MẪU 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *