Thông báo kế hoạch tổ chức thi chuẩn Tiếng Anh đầu ra (B1) cho trình độ đại học đợt 1 năm 2023

Phân hiệu Trường đại học Thủy lợi thông báo kế hoạch tổ chức thi chuẩn Tiếng Anh đầu ra cho trình độ đại học đợt 1 năm 2023 như sau:

 1. Đối tượng: Sinh viên khóa 61, khóa 62 và khóa 63
 2. Ngày thi: Dự kiến ngày 27/05-28/05/2023
 3. Kế hoạch đăng ký thi:
 • Đăng ký thi tại địa chỉ https://sinhvien.tlu.edu.vn, đợt đăng ký: Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, học kỳ 2 năm học 2022-2023;
 • Thời gian đăng ký thi từ 08/05/2023 đến 12/05/2023;
 • Nhà trường sẽ thông báo số báo danh, phòng thi vào tài khoản đăng ký học cá nhân trước 17h00 ngày 22/05/2023.
 1. Hình thức và thời gian thi:
 • Kỹ năng Đọc và phần 1, phần 2 kỹ năng Viết: Trắc nghiệm (30 phút);
 • Kỹ năng Nghe: Trắc nghiệm (15 phút);
 • Phần 3 kỹ năng Viết: Tự luận (15 phút);
 • Kỹ năng nói: Vấn đáp (7 ÷10 phút).

Lệ phí dự thi: 300.000 đồng/1 sinh viên. Sinh viên nộp vào tài khoản ATM cá nhân trước ngày 17/05/2023, ngân hàng quyét học phí vào ngày 18/05-20/05/2023. Kết thúc thời gian trên những sinh viên không nộp lệ phí sẽ bị xóa khỏi danh sách thi.

Chi tiết thông báo xem tại đây

Phân hiệu tổ chức ôn tập cho sinh viên, chi tiết kế hoạch học ôn tập xem tại ĐÂY

One thought on “Thông báo kế hoạch tổ chức thi chuẩn Tiếng Anh đầu ra (B1) cho trình độ đại học đợt 1 năm 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *