Mẫu Đơn Cho Sinh Viên 2024

Phòng Quản lý Đào tạo thông tin đến các bạn sinh viên một số mẫu đơn dành cho sinh viên như sau:

Mẫu Đơn xin quay trở lại trường Download

Mẫu Đơn nghỉ học tạm thời Download

Mẫu Đơn Hủy đăng ký học Download

Mẫu đơn đăng ký học Download

Mẫu đơn chuyển đổi điểm Download

Lưu ý: Đối với mẫu đơn đăng ký học và hủy đăng ký học thì các bạn sinh viên cần viết tay 1 tờ tường trình kèm theo. Tờ tường trình với mục đích nêu rõ lý do vì sao bạn đăng ký/hủy đăng ký quá hạn thời gian cho phép và có sự cam kết của các bạn sẽ tốt hơn, không xảy ra lỗi nữa. Tờ tường trình ghi rõ thông tin sinh viên và có chữ ký chấp thuận của giảng viên chủ nhiệm hoặc cố vấn học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *