Hướng dẫn thực hiện miễn giảm học phí đối với sinh viên tại Phân hiệu – Học kỳ I năm học 2023-2024

Căn cứ Quyết định 1563/QĐ-ĐHTL ngày 25/10/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủy lợi quy định về học phí, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ học tập và trợ cấp xã hội đối với sinh viên Trường Đại học Thủy lợi; Nhà trường thông báo về việc miễn giảm học phí trong học kỳ I, năm học 2023– 2024 cho sinh viên chính quy tại Phân hiệu như sau:

Chi tiết thông báo và Mẫu đơn: TẠI ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *