Trang chủ / Trung tâm Thông tin - Thư viện / Giới thiệu sách mới / Xuất bản “Sổ tay kỹ thuật thủy lợi” mới, thay thế bộ cũ.

Bài Viết Khác

Phần mềm SeepW (Canada)tính thấm theo phương pháp PTHH.

Như đã giới thiệu trên vncold.vn về bộ phần mềm Địa kỹ thuật của hãng GeoSlope, tiếp theo, BBT xin giới thiệu SeepW nằm trong bộ phần mềm này.