Vai trò, sứ mệnh của ngành xây dựng và quản lý hạ tầng với sự phát triển của các đô thị và đất nước

Cơ sở hạ tầng đóng một vài trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của một quốc gia, tạo động lực cho sự phát triển. Phân hiệu Trường Đại học Thuỷ lợi luôn mở rộng cánh cửa chào đón những tân sinh viên, những kỹ sư tương lai, từ đó đóng góp một phần công sức vào quá trình kiến thiết đất nước, với những công trình “của người Việt, do người Việt”

Hạ tầng kỹ thuật đô thị bao gồm: Kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, cấp, thoát nước, cấp năng lượng, điện- chiếu sáng đô thị, thông tin liên lạc, chuẩn bị kỹ thuật, môi trường đô thị cây xanh, công viên, xử lý nước thải, chất thải rắn….

Đô thị càng phát triển thì hệ thống hạ tầng kỹ thuật ở đô thị càng có ý nghĩa quan trọng, sự phát triển của các ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị có ảnh hưởng trực đến sự phát triển của các đô thị nói riêng và đất nước nói chung, với sứ mệnh tạo nền tảng kết nối giữa sản xuất với tiêu dùng, bên cạnh đó hạ tầng kỹ thuật đô thị còn tạo nên mối quan hệ chặt chẽ giữa sản xuất và lưu thông, mở rộng thị trường, mở rộng mối quan hệ giao lưu giữa các vùng lãnh thổ trong nước và quốc tế. Việc xây dựng và tạo ra hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị có tính kết nối liên đô thị, liên vùng sẽ góp phần vào sự phát triển đồng bộ các công trình hạ tầng, tiết kiệm trong đầu tư và phát triển bền vững, thịnh vượng của đô các thị nói riêng và của đất nước nói chung.

Sự hình thành và phát triển, quy mô và định hướng phát triển của đô thị nói chung phụ thuộc vào quy hoạch phát triển không gian đô thị. Quy hoạch phát triển không gian đô thị chỉ được thực hiện có hiệu quả khi hạ tầng kỹ thuật được xây dựng đồng bộ và đi trước một bước.

Xét tuyển học bạ với kết quả của 5 kỳ, links đăng ký ngay: Tuyển sinh – TLS

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *