Trang chủ / THÔNG BÁO / TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

Ban quản lý đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 cụ thể:

1. Vị trí tuyển dụng:

  • Vị trí kỹ thuật làm việc tại phòng Kế hoạch – Thẩm định: 02 chỉ tiêu.
  • Vị trí kỹ thuật làm việc tại phòng Quản lý thi công: 01 chỉ tiêu.
  • Vị trí cán bộ giám sát làm việc tại Ban điều hành dự án: 02 chỉ tiêu.

2. Số lượng tuyển dụng: 05 cán bộ kỹ thuật (mã gạch Kỹ sư V05.02.07)

Chi tiết xem tại: Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 của Ban 10

Bài Viết Khác

Tổng công ty CP công trình Viettel chi nhánh công trình Viettel Tây Ninh thông báo tuyển dụng

Đính kèm: – Thư ngỏ – Thông báo – Vị trí làm việc   Số …