Tư liệu – Ấn phẩm

Theo số lượng thống kê tháng 5 năm 2016, số lượng giáo trình, tài liệu, ấn phẩm trong các kho sách như sau:

1. Kho sách tại Tp. HCM

+ Giáo trình học chính: 79 đầu sách, tổng cộng 10.243 bản
+ Giáo trình tham khảo chuyên ngành: 57 đầu sách, tổng cộng 6.678 bản
+ Giáo trình tham khảo khác: 510 đầu sách, tổng cộng 1.969 bản
+ Tiếu chuẩn, Quy chuẩn: 161 đầu sách, tổng cộng 505 bản
+ Tài liệu tiếng anh: 208 đầu sách, tổng cộng 237 bản
+ Tạp chí KHKT: 65 đầu sách, tổng cộng 152 bản
+ Sách Chính trị, xã hội, văn, thơ: 348 đầu sách, tổng cộng 891 bản
+ Lưu trữ sách cũ: 54 đầu sách, tổng cộng 2.037 bản

2. Kho sách tại Bình Dương

… đang cập nhật …

20151105_022007326_iOS

Bài Viết Khác

Kế hoạch phục vụ giáo trình HK1 năm học 2022-2023

Số lượt xem bài viết: 146