Trang chủ / Khoa học công nghệ / Triển khai thực hiện phân cấp ủy quyền để đẩy mạnh Khoa học công nghệ tại Phân hiệu

Triển khai thực hiện phân cấp ủy quyền để đẩy mạnh Khoa học công nghệ tại Phân hiệu

Thực hiện Quy định phân cấp, ủy quyền của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi đối với Phân hiệu, ngày 04/08/2022 Ban Khoa học công nghệ và Hợp tác Quốc tế Phân hiệu đã được vinh dự tiếp đón và làm việc với đại diện Ban Giám hiệu và Phòng Khoa học công nghệ về nội dung phân cấp, ủy quyền về Khoa học công nghệ tại Phân hiệu.

Ban Giám hiệu và Phòng Khoa học công nghệ về nội dung phân cấp, ủy quyền về Khoa học công nghệ tại Phân hiệu

Đến thăm và làm việc với Phân hiệu có PGS.TS Nguyễn Cảnh Thái – Phó hiệu trưởng; PGS.TS Ngô Lê Long – Trưởng phòng Khoa học công nghệ Trường Đại học Thủy lợi. Tiếp đón và làm việc với đoàn công tác của trường gồm có: PGS.TS Nguyễn Hữu Huế – Phó hiệu trưởng Nhà trường – Giám đốc Phân hiệu; PGS.TS Nguyễn Đăng Tính – Phó Giám đốc; TS. Lê Xuân Bảo – Phó Giám đốc; PGS.TS Triệu Ánh Ngọc – Trưởng ban Khoa học công nghệ và Hợp tác Quốc tế; TS. Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng ban Khoa học công nghệ và Hợp tác Quốc tế.

Chương trình làm việc phân cấp, ủy quyền bao gồm nhiều nội dung chính về hoạt động khoa học công nghệ tại Phân hiệu như: Cập nhật, hoàn thiện Quy chế hoạt động; Công tác quản lý và phân quyền và trình tự thủ tục thực hiện, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; Lập các Tiểu ban Hội nghị khoa học thường niên tại Phân hiệu; Kết hợp triển khai nghiên cứu khoa học trong sinh viên giữa Trường và Phân hiệu…

Báo cáo hoạt động khoa học công nghệ tại Phân hiệu và những đề xuất với Nhà trường

Qua nội dung làm việc, Lãnh đạo Trường và Phân hiệu đã thống nhất phần lớn nội dung đề xuất của Ban Khoa học công nghệ và Hợp tác Quốc tế Phân hiệu, điều chỉnh một số nội dung để mọi hoạt động về khoa học công nghệ đồng bộ với hoạt động khoa học công nghệ của Trường nhưng tạo điều kiện tốt nhất cho Phân hiệu tổ chức quản lý và triển khai các hoạt động khoa học công nghệ, thực hiện và nghiệm thu đề tài, tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên Phân hiệu và có sự giao lưu, dự thi các giải NCKH với sinh viên của Trường tại Hà Nội. Về cơ sở dữ liệu khoa học, Trường và Phân hiệu cùng xây dựng và sử dụng chung hệ sơ sở dữ liệu cho đa mục tiêu nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc nghiên cứu khoa học và thực hiện đề tài, dự án của các nhà khoa học và giảng viên, học viên, sinh viên toàn trường.

Có thể nói, hoạt động khoa học công nghệ của Phân hiệu đang được Ban Giám đốc chú trọng phát triển và hết sức quan tâm. Trước đó Ban giám đốc Phân hiệu cũng đã có những chỉ đạo và hoạt động cụ thể nhằm tạo sự kết nối chặt chẽ hơn với tỉnh Bình Dương và các Trường Đại học tại phía nam để thực hiện mục tiêu hợp tác, hòa nhập, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, triển khai các đề tài ứng dụng phục vụ sản xuất của Phân hiệu tại phía nam.

Thực hiện: Truyền thông – Đối ngoại

Bài Viết Khác

Cảm nhận của Tân sinh viên khóa 64 sau chuyến đi thăm quan thực tế định hướng nghề nghiệp

Ngày 13/11/2022, Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi tổ chức cho sinh viên K64 …