Triển khai đánh giá kết quả rèn luyện đối với sinh viên chính quy – Học kỳ 2 năm học 2022-2023

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2022 – 2023, Nhà trường thông báo kế hoạch triển khai đánh giá kết quả rèn luyện (KQRL) đối với sinh viên chính quy học kỳ 2 (2022 – 2023). Chi tiết thông báo: TẠI ĐÂY

Các biểu mẫu: TẠI ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *