Trang chủ / Công nghệ thông tin / Tuyển dụng IT / TMA (Tường Minh Solution) – Tin Tuyển Dụng

TMA (Tường Minh Solution) – Tin Tuyển Dụng

Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm Tường Minh là công ty kinh doanh các dịch vụ liên quan tới phát triển phần mềm. Hiện nay công ty có gửi email tới bộ môn để thông báo tin tuyển dụng.

Số lượng tuyển: 500 Fresher

Quyền lợi:

  • Được đào tạo kỹ thuật và công nghệ trước khi tham gia dự án với khách hàng Bắc Mỹ, Châu Âu, Úc;
  • Mức lương thỏa thuận và hưởng 100% lương trong thời gian đào tạo;
  • Cơ hội làm việc tại nước ngoài;