Tiêu chí sinh viên 5 tốt gồm những gì?

Sinh viên 5 tốt bao gồm các tiêu chí: đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt và hội nhập tốt. Ở mỗi trường, các tiêu chí này có các điều kiện bình xét khác nhau. Ví dụ như:

* Tiêu chí đạo đức tốt:

– Tiêu chuẩn bắt buộc:

+ Có lòng yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng.

+ Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của trường, lớp, quy định của địa phương cư trú, nơi công cộng.

+ Điểm rèn luyện/hoạt động ngoại khóa đạt từ 80 điểm trở lên.

– Tiêu chuẩn khác:

Đạt ít nhất 01 tiêu chuẩn trong những tiêu chuẩn sau:

+ Phân tích chất lượng Đoàn viên cuối năm (đối với Hội viên là Đoàn viên) đạt  Khá trở lên.

+ Là thành viên chính thức đội thi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh từ cấp trường trở lên.

+ Có tham luận, bài viết được trình bày tại các diễn đàn học thuật về các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh từ cấp trường trở lên.

+ Là Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác các cấp hoặc là điển hình được biểu dương trong việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

+ Có hành động dũng cảm cứu người bị nạn, bắt cướp, giúp người neo đơn, người nghèo, người gặp khó khăn, hoạn nạn trong tình trạng nguy hiểm và cấp thiết được khen thưởng, biểu dương từ trường, cấp xã, phường trở lên hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

* Tiêu chí học tập tốt:

– Tiêu chuẩn bắt buộc:

+ Có động cơ, thái độ học tập đúng đắn; không gian lận trong thi cử, vi phạm quy chế học vụ.

+ Điểm trung bình chung học tập trong năm học đạt từ 7,0/10 trở lên.

– Tiêu chuẩn khác:

Đạt ít nhất 01 tiêu chuẩn trong những tiêu chuẩn sau:

+ Tham gia sinh hoạt thường xuyên tại ít nhất 01 Câu lạc bộ học thuật của Khoa hoặc của Trường

+ Có đề tài nghiên cứu khoa học (tham gia với tư cách là chủ nhiệm đề tài hoặc đồng tác giả của đề tài hoặc thành viên nhóm nghiên cứu đề tài) trong năm học.

+ Đạt giải thưởng trong các cuộc thi ý tưởng sáng tạo từ cấp Khoa trở lên.

+ Đối với sinh viên khối ngành năng khiếu (khoa Mỹ thuật công nghiệp, khoa Khoa học thể thao) có thành tích nổi bật trong các cuộc thi cấp trường trở lên hoặc có tác phẩm tham gia triển lãm chuyên ngành, triển lãm cấp khoa trở lên.

+ Có ít nhất 01 bài viết về lĩnh vực chuyên môn đang theo học, đăng tải trên các sản phẩm của các cơ quan truyền thông uy tín hoặc các báo, tạp chí khoa học chuyên ngành của trường hoặc có bài tham luận tham gia các hội thảo khoa học cấp trường trở lên.

+ Có sản phẩm sáng tạo được cấp bằng sáng chế, cấp giấy phép xuất bản hoặc đạt các giải thưởng từ cấp tỉnh, thành phố trở lên.

+ Là thành viên đội tuyển tham gia các cuộc thi học thuật cấp quốc gia, quốc tế.

+ Đạt giải thưởng trong các cuộc thi ý tưởng sáng tạo từ cấp thành phố trở lên.

+ Đạt giải khuyến khích trở lên trong các cuộc thi chuyên môn cấp toàn quốc do các hiệp hội ngành nghề, các trường đại học, học viện, các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức.

* Tiêu chuẩn thể lực tốt:

Đạt ít nhất 01 tiêu chuẩn trong những tiêu chuẩn sau:

+ Đạt danh hiệu “Thanh niên khỏe” từ cấp trường trở lên

+ Đạt thành tích cao trong các hội thao từ cấp Khoa trở lên (Giải 1, giải 2, giải 3, hoặc tương đương).

+ Là thành viên đội tuyển các cấp các môn thể dục thể thao. Ưu tiên những sinh viên là vận động viên đạt huy chương trong các giải thi đấu các cấp.

+ Tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao cấp khoa.

Đối với những sinh viên khuyết tật, tiêu chuẩn về thể lực bao gồm: tập thể dục hàng ngày và rèn luyện ít nhất 01 môn thể thao dành cho người khuyết tật.

* Tiêu chuẩn “Tình nguyện tốt”:

– Được khen thưởng từ cấp khoa trở lên về hoạt động tình nguyện.

– Đạt thêm ít nhất 01 trong những tiêu chuẩn sau:

+ Tham gia và nhận giấy chứng nhận hoàn thành một trong các chiến dịch, chương trình sau: chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, chiến dịch Xuân tình nguyện, chương trình Tiếp sức mùa thi, Hiến máu tình nguyện.

+ Tham gia ít nhất 05 ngày tình nguyện/năm

* Tiêu chuẩn “Hội nhập tốt”:

Đạt ít nhất 02 tiêu chuẩn trong những tiêu chuẩn sau:

– Đạt chứng chỉ MOS (700 điểm trở lên) đối với 02 môn học Word và Excel.

–  Đạt chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B1 hoặc tương đương trở lên. Đối tượng sinh viên chuyên ngành Ngoại ngữ: chứng chỉ Ngoại ngữ được áp dụng với môn Ngoại ngữ 2 (Riêng đối với sinh viên đã có chứng chỉ IELTS, TOEFL, TOEIC và một số chứng chỉ khác thì áp dụng theo thông tư số 05/2012/TT/BGDĐT ngày 15/2/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảng quy đổi đính kèm).

– Tham gia ít nhất 02 hoạt động giao lưu quốc tế: Hội nghị, Hội thảo quốc tế, các chương trình gặp gỡ, giao lưu, hợp tác với thanh niên, sinh viên quốc tế trong và ngoài nước.

– Tham gia và đạt giải ba trở lên các cuộc thi kiến thức ngoại ngữ (được hiểu là cuộc thi tìm hiểu ngoại ngữ hoặc cuộc thi sử dụng ngoại ngữ để trình bày) từ cấp khoa trở lên.

– Tham gia và hoàn thành ít nhất 01 khóa trang bị kỹ năng thực hành xã hội.

– Được Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên từ cấp trường trở lên khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên hoặc công tác Hội và phong trào sinh viên.

Về chứng nhận ngoại ngữ: chấp nhận các chứng nhận, chứng chỉ ngoại ngữ do Trung tâm ngoại ngữ của trường trong các đợt thi thử, thi xếp lớp, thi cuối khóa; các chứng chỉ của các Trung tâm ngoại ngữ liên kết với Đoàn – Hội Sinh viên trường/khoa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *