Thực hành MathLab.

Matlab là một ngôn ngữ lập trình cấp cao dạng nguồn mở, hỗ trợ nhiều thư viện chức năng như Toán học, Kinh tế, Logic mờ, Truyền thông, Điều khiển tự động, …
Thực hành MathLab

 

Th.S Nguyễn Chí Ngôn

Đại học Cần Thơ

Chương trình đào tạo môn CAD cho sinh viên Điện tử chuyên ngành Viễn thông và Tự động hóa đã hướng tới phần mềm Matlab. Đây là một ngôn ngữ lập trình cấp cao dạng nguồn mở, nó hổ trợ rất nhiều thư viện chức năng chuyên biệt từ Toán học, Kinh tế, Logic mờ, Truyền thông, Điều khiển tự động, … đến điều khiển phần cứng cho các thiết bị. Đồng thời, nó cho phép người sử dụng bổ sung các công cụ tự tạo làm phong phú thêm khả năng phân tích, thiết kế và mô phỏng các hệ thống động liên tục và rời rạc, tuyến tính và phi tuyến bất kỳ. Với những ưu điểm nổi bậc của mình, Matlab đã được nhiều trường Đại học hàng đầu trên thế giới áp dụng và giảng dạy.

 

Giáo trình này gồm 7 bài, mỗi bài 5 tiết. Sinh viên chọn 6 bài để thực tập:

 

1. Thao tác trong cửa sổ lệnh của Matlab.

2. Hàm và Script files.

3. Symbolic và Simulink.

4. Mô hình hệ thống Viễn thông. (sinh viên chuyên ngành VT)

5. Mô hình hệ thống Điều khiển tự động. (sinh viên chuyên ngành ĐKTĐ)

6. Tạo giao diện trong Matlab.

7. Thiết kế – Mô phỏng và vẽ mạch in (các sinh viên không chọn bài 4 hoặc 5)

 

Mặc dù đã hết sức cố gắng, song do trình độ hạn chế của người viết mà nhiều vấn đề chắc chưa được trình bày tốt cũng như chưa bố cục hợp lý. Xin chân thành cảm ơn mọi ý kiến đóng góp của sinh viên và các bạn đồng nghiệp.

 

Bấm vào đây để xem tải về toàn văn eBook (PDF;1,25MB

Bài Viết Khác

Phần mềm SeepW (Canada)tính thấm theo phương pháp PTHH.

Như đã giới thiệu trên vncold.vn về bộ phần mềm Địa kỹ thuật của hãng GeoSlope, tiếp theo, BBT xin giới thiệu SeepW nằm trong bộ phần mềm này.