Trang chủ / Hành chính / Văn bản hành chính / Thông tư số 01/2011/TT-BNV Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Thông tư số 01/2011/TT-BNV Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về “Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính”

Nội dung thông tư trong văn bản đính kèm:

TT01-2011-BNV-HD van ban hanh chinh