Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Quy chế đào tạo / Thông tư ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ của Bộ GD & ĐT

Thông tư ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ của Bộ GD & ĐT

Chi tiết file đính kèm: 23-2021-TT-BGDDT-PDF (1)

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Thông báo học bổng đào tạo thạc sĩ tại Úc năm 2023

Kính gửi Quý Thầy, Cô, Cán bộ viên chức, Phòng Tổ chức cán bộ gửi …