Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Quy chế đào tạo / Thông tư ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ của Bộ GD & ĐT

Thông tư ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ của Bộ GD & ĐT

Chi tiết file đính kèm: 23-2021-TT-BGDDT-PDF (1)

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Thông báo đăng ký ở Ký túc xá học kỳ I năm học 2022-2023

Ban Tổ chức - Hành Chính - Quản trị thông báo đến tất cả các sinh viên đăng ký vào ở nội trú ký túc xá