Trang chủ / Công nghệ thông tin / Thông tin liên lạc / Liên lạc với Hội sinh viên BM CNTT

Liên lạc với Hội sinh viên BM CNTT

Nếu các bạn có hứng thú về ngành CNTT ?

Nếu các bạn muốn giao lưu với các sinh viên ngành CNTT của Đai học Thủy Lợi – Phân Hiệu Miền Nam ?

Nếu các bạn muốn tìm hiểu về điểm chuẩn, về các môn học ?

Facebook Page: https://www.facebook.com/TLUSCNTTCS2

Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/959195928283665

BM CNTT