Trang chủ / Kỹ thuật Tài nguyên nước / Thông điệp của Ngày nước thế giới

Thông điệp của Ngày nước thế giới

Ngày Nước thế giới năm 2021 có chủ đề là “Giá trị của nước”, nhằm nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của tài nguyên nước; giá trị của nước về mặt kinh tế, văn hóa và xã hội; giải pháp hiệu quả để bảo vệ nguồn nước trước các áp lực do gia tăng dân số, phát triển công nghiệp, nông nghiệp và biến đổi khí hậu.

Thực tế, giá trị của nước cao hơn nhiều so với giá cả của nó – Nước có giá trị to lớn và phức hợp đối với mỗi hộ gia đình, thực phẩm, văn hóa, sức khỏe, giáo dục, kinh tế và sự toàn vẹn của môi tường tự nhiên. Nếu bỏ qua bất kỳ giá trị nào trong số này, chúng ta có nguy cơ quản lý sai nguồn tài nguyên hữu hạn và không thể thay thế này. Nếu không có sự hiểu biết toàn diện về giá trị thực sự, đa chiều của nước, chúng ta sẽ không thể bảo vệ nguồn tài nguyên quan trọng này vì lợi ích của tất cả mọi người.

Ngành Kỹ thuật tài nguyên nước có vai trò to lớn trong phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, góp phần:

– Cải thiện và nâng cao chất lượng sống, môi trường và điều kiện sống của nhân dân nhất là những vùng khó khăn về nguồn nước;

– Tăng diện tích canh tác, tăng vụ nhờ chủ động về nước, góp phần tích cực cho công tác cải tạo đất;

– Tăng năng suất, sản lượng và chất lượng sản phẩm nông nghiệp, thuỷ sản;

– Cấp nước cho dân sinh và các ngành kinh tế khác như công nghiệp, thuỷ sản, du lịch…;

– Tiêu nước, chống ngập lụt góp phần vào việc phòng chống, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, hạn chế sự phá hoại tài nguyên, môi trường, di sản văn hóa, góp phần quan trọng bảo đảm phát triển ổn định và bền vững kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Học tập ngành Kỹ thuật tài nguyên nước tại Phân hiệu trường Đại học Thủy lợi, sinh viên có cơ hội học tập trong môi trường đào tạo hàng đầu trong lĩnh vực Kỹ thuật tài nguyên nước của Việt Nam, có năng lực hội nhập cao với hệ thống giáo dục đại học khu vực và quốc tế.

Hòa Bình

Bài Viết Khác

Cảm nhận của Tân sinh viên khóa 64 sau chuyến đi thăm quan thực tế định hướng nghề nghiệp

Ngày 13/11/2022, Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi tổ chức cho sinh viên K64 …