Trang chủ / Tin tức / Tin trong trường / Thông báo xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2018 bổ sung đợt 1 tại Cơ sở 2

Thông báo xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2018 bổ sung đợt 1 tại Cơ sở 2

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
Số: 708/TB-ĐHTL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2018

THÔNG BÁO
Xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2018 bổ sung đợt 1
(Các ngành đào tạo tại Cơ sở 2 TP Hồ Chí Minh)

Trường Đại học Thủy lợi thông báo xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2018 bổ sung đợt 1 đối với các ngành đào tạo tại Cơ sở 2 Thành Phố Hồ Chí Minh như sau:

I. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển:

Từ ngày 13/8/2018 đến 17h00 ngày 20/8/2018.

II. Điều kiện nộp hồ sơ:

Thí sinh có điểm thi THPT quốc gia năm 2018 thuộc các tổ hợp xét tuyển và có điểm xét tuyển đạt ngưỡng điểm nhận hồ sơ của các ngành tuyển bổ sung (xem chi tiết tại mục IV).

III. Quy định về xét tuyển đợt bổ sung:

– Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 13/8/2018 đến 17h00 ngày 20/8/2018 (tính theo dấu bưu điện) theo hai hình thức: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua Bưu điện.
– Nhà trường sẽ thông báo và gửi giấy báo nhập học cho thí sinh trước ngày 22/8/2018.

IV. Chỉ tiêu và ngưỡng điểm nhận hồ sơ

TT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu Tổ hợp xét tuyển
1 TLS101 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 30 A00, A01, D07, D01
2 TLS102 Kỹ thuật tài nguyên nước 30 A00, A01, D07, D01
3 TLS104 Kỹ thuật xây dựng 30 A00, A01, D07, D01
4 TLS107 Kỹ thuật cấp thoát nước 30 A00, A01, D07, D01
5 TLS111 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 40 A00, A01, D07, D01
6 TLS113 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 40 A00, A01, D07, D01

– Ngưỡng nhận hồ sơ:
+ Đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018: ngưỡng điểm nhận hồ sơ là 13.00 điểm.
+ Đối với thí sinh xét tuyển theo học bạ: kết quả học tập trung bình 3 năm THPT đạt 5,5 trở lên.

V. Hồ sơ, địa điểm nhận hồ sơ và lệ phí xét tuyển

5.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:

– Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường ĐHTL (có mẫu kèm theo).
– Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018 đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018: .
– Bản sao công chứng học bạ đối với thí sinh xét tuyển theo học bạ.

5.2. Địa điểm nhận hồ sơ:

Ban Đào tạo và Công tác sinh viên Cơ sở 2 – Trường Đại học Thủy lợi – Số 2 Trường Sa, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, điện thoại: 0283 5140608.

5.3. Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ.

VI. Thông tin liên hệ:

Ban Đào tạo và Công tác sinh viên
Cơ sở 2 – Trường Đại học Thủy lợi.
Địa chỉ: Số 2 Trường Sa, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 028.3514.0608
Website: http://tlus.edu.vn/ – Tư vấn trực tiếp qua Fangape: https://www.facebook.com/cs2daihocthuyloi/

Nơi nhận:
– ĐU, BGH (để b/c);
– Cơ sở 2;
– Website trường;
– Lưu: VT, ĐH&SĐH

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

GS.TS. Nguyễn Trung Việt

 

 

 

Bài Viết Khác

Kết nối đào tạo sau đại học khối ngành kinh tế và tiếp tục mở rộng phát triển đào tạo, nghiên cứu khoa học tại tỉnh Bình Dương

Chiều ngày 28/12/2022, PGS.TS Nguyễn Hữu Huế đã có buổi tiếp đón, gặp gỡ và làm việc với các Quý quan khách là cán bộ lãnh đạo thuộc tỉnh Bình Dương và Đại học Kinh tế Tp. HCM