Trang chủ / THÔNG BÁO / Thông báo v/v xử lý sinh viên đăng ký vượt số tín chỉ quy định

Thông báo v/v xử lý sinh viên đăng ký vượt số tín chỉ quy định

Căn cứ Mục 4, điều 10  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG & LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI  

Ban hành kèm theo Quyết định số 1369/QĐ-ĐHTL ngày 18/8/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi:

Sinh viên đang trong thời gian bị cảnh báo học tập (lấy theo kết quả học tập của học kỳ trước liền kề với học kỳ chính đang học) chỉ được đăng ký khối lượng học tập không quá 17 tín chỉ cho mỗi học kỳ (kỳ chính và kỳ song song với kỳ chính đó, trong đó kỳ chính không quá 14 tín chỉ) và không quá 14 tín chỉ cho học kỳ hè. Không hạn chế khối lượng đăng ký học tập với những sinh viên xếp hạng học lực bình thường.”

Căn cứ kết quả xử lý học vụ học kỳ 1 năm 2015-2016.

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên yêu cầu toàn thể sinh viên thuộc diện cảnh báo học vụ học kỳ 1 năm 2015-2016 thực hiện rút học phần đảm bảo số tín chỉ đăng ký đúng quy định của nhà trường và đúng kế hoạch đăng ký đã ban hành.

Những trường hợp không thực hiện sẽ bị rút ngẫu nhiên học phần và cá nhân sinh viên phải chịu hình thức kỷ luật theo quy định của nhà trường.

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Kế hoạch xét chọn sinh viên nhận Học bổng khuyến học của cựu sinh viên Nguyễn Nhung, K52 ngành Kế toán – năm 2022

 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI  Số: 758/KH-ĐHTL CỘNG HOÀ XÃ …