Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Thạc sĩ trong nước / Thông báo V/v phục vụ sinh hoạt lớp tháng 2/2017

Thông báo V/v phục vụ sinh hoạt lớp tháng 2/2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

CƠ SỞ 2

 

Số:    49     /TB-ĐHTL-CS2

           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

      Tp.Hồ Chí Minh, ngày   20   tháng  2  năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v : Phục vụ sinh hoạt lớp tháng 2/2017

I.HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG

  • Trong không khí rộn ràng của tiết xuân Đinh Dậu, ngày 13/02/2017 ĐHTL – Cơ sở 2 hân hoan chào đón Giám Đốc mới thầy GS. Trịnh Minh Thụ – Phó Hiệu trưởng nhà trường.
  • Ngày 13/2/2017 sinh viên ĐHTL- Cơ sở 2 đã quay trở lại tiếp tục học tập sau kỳ nghỉ tết nguyên đán Đinh Dậu.

II.TÌNH HÌNH SINH HOẠT LỚP THÁNG 12/2016

Sau đây là tình hình kết quả thống kê sinh hoạt lớp tháng 12/2016

Khóa Các lớp không họp, không báo cáo, không có GVCN dự
55 55CTL2, 55CTN1
Khóa Các lớp có họp, có báo cáo, không có GVCN dự
56 56CX1; 56CX2 không nộp lại sổ
57 57C2;

 

III. MỘT SỐ LƯU Ý NHẮC NHỞ CÁC LỚP

  • Các sinh viên thuộc đối tượng được miễn giảm học phí, được hưởng trợ cấp xã hội, đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập khẩn trương nộp đơn và hồ sơ thời gian từ 20/2/2017 đến 15/3/2017, địa điểm nộp hồ sơ: Bộ phận tiếp sinh viên Ban Đào tạo & CTSV tại TP.Hồ Chí Minh và Bình Dương.
  • Hiện nay các lớp kỳ song song đã bắt đầu vào học, sau 1 tuần nhà trường sẽ tiến hành thu phọc phí qua hệ thống ngân hàng vì vậy yêu cầu sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành đóng học phí theo quy định. Nếu sinh viên nào không thực hiện sẽ bị khóa tài khoản theo quy định của nhà trường.
  • Lớp trưởng các lớp tập hợp một lần “Giấy xác nhận vay vốn” của sinh viên trong lớp có nhu cầu vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương, nộp tại Bộ phận tiếp sinh viên – Ban Đào tạo và CTSV, thời gian từ 20/02/2017 đến 20/03/2017.
  • Từ ngày 22/02/2017 sinh viên bắt đầu đánh giá kết quả rèn luyện học kì 1 năm học 2016-2017. Đề nghị sinh viên thực hiện theo kế hoạch của ĐHTL – Cơ sở 2 được đăng tại website của Cơ sở 2 tại địa chỉ www.tlu.edu.vn chuyên trang Công tác sinh viên.
  • Lớp trưởng nhắc sinh viên tham gia sinh hoạt lớp một cách đều đặn. Ban Cán sự lớp có trách nhiệmnhận Sổ theo dõi Tình hình sinh hoạt lớp và Thông báo phục vụ sinh hoạt lớp vào thứ Sáu trong tuần tổ chức sinh hoạt lớp và nộp lại Sổ vào thứ Hai sau tuần sinh hoạt lớp tại  Bộ phận tiếp sinh viên thuộc Ban Đào tạo & CTSV) tại Tp.Hồ Chí Minh và Bình Dương.
  • Đề nghị các lớp trong toàn Cơ sở 2 thực hiện công việc này với tinh thần trách nhiệm cao và nghiêm túc trước hết vì quyền lợi của sinh viên sau đó là góp phần xây dựng cơ sở ngày càng vững mạnh.
  • Yêu cầu lớp trưởng các lớp chú ý lấy chữ ký GVCN lớp (nếu họp); nếu GVCN lớp không có mặt thì lớp trưởng phải ghi rõ là GVCN không dự họp.

 

Nơi nhân :

– BGĐ (để b/c)

– ĐTN, HSV, CVHT & GVCN

– Các lớp trong Cơ sở 2

– Trang Web

– Lưu VT, ĐT & CTSV

T/L GIÁM ĐỐC

 TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO & CTSV

(Đã ký)

 

TS.Lê Trung Thành

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

 

Bài Viết Khác

Kế hoạch xét chọn sinh viên nhận Học bổng khuyến học của cựu sinh viên Nguyễn Nhung, K52 ngành Kế toán – năm 2022

 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI  Số: 758/KH-ĐHTL CỘNG HOÀ XÃ …