Trang chủ / Hot news / Thông báo về xe đi dự Lễ Khai giảng năm học 2018-2019

Thông báo về xe đi dự Lễ Khai giảng năm học 2018-2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CƠ SỞ 2

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   Tp.HCM, ngày 27 tháng 10 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về Xe đi dự Lễ Khai giảng năm học 2018-2019

———————-

 Cơ sở 2- Đại học Thủy lợi thông báo tới Đại diện sinh viên các khóa K56, K57, K58 & K59 tham dự Lễ Khai Giảng năm học 2018-2019 khối sinh viên như sau:

  1. Thành phần tham dự:

Đại diện mỗi lớp 02 sinh viên (Lớp trưởng, Bí thư) các khóa 56,57,58,59

– Toàn bộ sinh viên khóa 60

– Các sinh viên được khen thưởng gồm có 17 sinh viên các khóa (có danh sách kèm theo)

  1. Thời gian và địa điểm:

– Thời gian: 8h30 ngày 29/9/2018 (Sáng thứ 7)

– Địa điểm: Hội trường 500 – Khu A – Bình Dương.

  1. Nhà trường có xe đưa đón sinh viên đi tham dự Lễ Khai Giảng:

– Khởi hành vào lúc 6h30’ Tại Trường Sa, đề nghi sinh viên các lớp tập trung đông đủ và đúng giờ

Cơ sở 2 – Đại học Thủy lợi trân trọng thông báo./.

Danh sách SV nhận HBKH của K40

Danh sách SV nhận HBKH của nhà trường

 

Nơi nhận: 

–          Ban Giám đốc (để b/c);

–          Khóa 56,57, 58, 59,60

–          Các Bộ Môn, GVCN & CVHT

–          Lưu VT, ĐT&CTSV.

 TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO VÀ CTSV

  (đã ký) 

 

   PGS.TS LÊ TRUNG THÀNH

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Tổng công ty CP công trình Viettel chi nhánh công trình Viettel Tây Ninh thông báo tuyển dụng

Đính kèm: – Thư ngỏ – Thông báo – Vị trí làm việc   Số …