Trang chủ / Hot news / Thông báo về xe đi dự Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017

Thông báo về xe đi dự Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CƠ SỞ 2

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp.HCM, ngày 25  tháng 10  năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về Xe đi dự Hội Nghị Tổng kết năm học 2016-2017

———————-

 Cơ sở 2- Đại học Thủy lợi thông báo tới toàn thể sinh viên các khóa K55, K56, K57, K58 & K59 tham dự Hội nghị Tổng kết năm học 2016-2017 khối sinh viên như sau:

  1. Thời gian và địa điểm:

–  Thời gian: 19h00 ngày 26/10/2017 (Tối thứ 5)

–   Địa điểm: Hội trường 500 – Khu A – Bình Dương.

  1. Nhà trường có xe đưa đón sinh viên đi tham dự Hội nghị:

– Khởi hành vào lúc 17h45’ Tại Trường Sa, đề nghi sinh viên các lớp tập trung đông đủ và đúng giờ

Cơ sở 2 – Đại học Thủy lợi trân trọng thông báo./.

Nơi nhận: 

–          Ban Giám đốc (để b/c);

–          Khóa55,56,57, 58, 59

–          Các Bộ Môn, GVCN & CVHT

–          Lưu VT, ĐT&QLSV.

 

P. TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO VÀ CTSV

    Đã ký

                                                                  Hoàng Thị lan Anh

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Thông báo kế hoạch đăng ký ở Ký túc xá học kỳ 2 năm học 2022-2023

ế hoạch đăng ký ở Ký túc xá học kỳ 2 năm học 2022-2023