Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Học phí - Học bổng / Thông báo về việc xóa kết quả đăng ký học HKSS học kỳ 1 năm 2019-2020 do nợ học phí

Thông báo về việc xóa kết quả đăng ký học HKSS học kỳ 1 năm 2019-2020 do nợ học phí

Danh sach SV noHP bi Huy KQ DKH dot 4_K1_2019_2020

Bài Viết Khác

Thông báo về mức thu học phí hệ Cao học học kỳ 1 năm học 2021-2022 tại Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi

Căn cứ Quyết định số 1162/QĐ-ĐHTL ngày 06 tháng 08 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi, Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi thông báo tới toàn thể học viên các lớp về mức thu học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022