Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Chế độ - Chính sách / Thông báo về việc xét chọn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhận học bổng

Thông báo về việc xét chọn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhận học bổng

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

———–

Số: 624/TB-ĐHTL

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ——————————

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc xét chọn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhận học bổng

 

Theo công văn số 205/CV-HSVHN của Hội sinh viên Việt Nam về việc xét chọn học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, Nhà trường thông báo như sau:

1. Đối tượng đề cử: Sinh viên K59-K62 có hoàn cảnh khó khăn, ưu tiên hỗ trợ đối tượng sinh viên chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh Covid-19.

2. Điều kiện xét duyệt học bổng:

– Điều kiện bắt buộc:

+ Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc các đối tượng sau: gia đình thuộc hộ nghèo/cận nghèo năm 2021; mồ côi cha/mẹ; có cha, mẹ, anh, chị em ruột hoặc bản thân bị bệnh hiểm nghèo, bị nhiễm Covid-19, bị khuyết tật….

+ Kết quả học tập: từ 2.50 trở lên (gồm tất cả điểm các môn học đăng ký trong học kỳ I năm học 2020-2021);

+ Rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong kỳ I năm học 2020-2021;

+ Có tư cách đạo đức tốt, có ý chí vươn lên trong học tập, rèn luyện.

– Tiêu chuẩn ưu tiên:

+ Đạt danh hiệu ‘Sinh viên 5 tốt’;

+ Có thành tích trong công tác Đoàn, Hội và phong trào sinh viên năm học 2020-2021;

+ Được khen thưởng về thành tích trong học tập, nghiên cứu khoa học trong năm học 2020-2021.

3. Quy trình thực hiện:

– Từ ngày 23 đến 26/8/2021: Sinh viên có đủ điều kiện tại mục 3 khai vào biểu mẫu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWEz8VpDmI4gWfDnaJfXyueZOjTwmPDaO1xjKgVpBdOxnv8w/viewform?usp=sf_link và gửi hồ sơ đề nghị xét học bổng (theo mục 4) về Phòng Chính trị và Công tác sinh viên, Trường Đại học Thủy lợi, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

– Trước ngày 31/8/2021: Nhà trường công bố danh sách các sinh viên được đề cử nhận học bổng.

4. Hồ sơ đề nghị xét học bổng:

– Đơn đăng ký nhận học bổng (Phụ lục 1)

Giấy chứng nhận hộ nghèo/cận nghèo năm 2021 (nếu có)

– Giấy chứng nhận bản thân hoặc người trong gia đình bị bệnh hiểm nghèo, bị nhiễm Covid-19 hoặc khuyết tật, giấy chứng tử của bố/mẹ (bản photo)… (nếu có)

– Bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận: Thành tích học tập, nghiên cứu khoa học; thành tích cứu người, cứu nạn; thành tích trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đạt danh hiệu ‘Sinh viên 5 tốt’ (nếu có)

– Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân photo

5. Ghi chú: Sinh viên thực hiện không theo đúng các nội dung trong thông báo, sẽ không được xem xét đề cử nhận học bổng.

Để đảm bảo đúng kế hoạch trong việc xét chọn sinh viên đề cử nhận học bổng, đề nghị các Khoa, Trung tâm Đào tạo Quốc tế, Phân hiệu Miền Nam, đôn đốc sinh viên thực hiện đúng nội dung thông báo.

File đính kèm:

– Hồ sơ đề nghị xét học bổng: xem tại đây

– Đơn đăng ký nhận học bổng: xem tại đây

Nơi nhận:

– BGH;

– Các Khoa,TT, PHMN;

– Các lớp K59- K62;

– Lưu VT, CT&CTSV (NN.10b).

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 (Đã ký)

 

 GS.TS Nguyễn Trung Việt

 

Bài Viết Khác

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng – ngành hot trong mỗi kỳ tuyển sinh

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng là ngành hấp dẫn trong mỗi kỳ tuyển …