Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Đại học chính quy / Kế hoạch đào tạo / Thông báo về việc triển khai kế hoạch học phụ học kỳ 1 năm học 2022-2023 tại Phân hiệu

Thông báo về việc triển khai kế hoạch học phụ học kỳ 1 năm học 2022-2023 tại Phân hiệu

Thực hiện Kế hoạch năm học 2022-2023, Phân hiệu trường Đại học Thủy lợi thông báo triển khai kế hoạch học kỳ phụ học kỳ 1 năm học 2022-2023 như sau:

Chi tiết xem tại đây

Mẫu đơn xin mở lớp

Danh sách môn mở dự kiến (cập nhật ngày  ..08/10/2022)

Bài Viết Khác

Tổng công ty CP công trình Viettel chi nhánh công trình Viettel Tây Ninh thông báo tuyển dụng

Đính kèm: – Thư ngỏ – Thông báo – Vị trí làm việc   Số …