Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Đại học chính quy / Kế hoạch đào tạo / Thông báo về việc triển khai kế hoạch học kỳ song song học kỳ 2 năm học 2021-2022 tại Phân hiệu

Thông báo về việc triển khai kế hoạch học kỳ song song học kỳ 2 năm học 2021-2022 tại Phân hiệu

Căn cứ Quyết định số 1055/QĐ-ĐHTL ngày 20/7/2021 về ban hành kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 của Trường Đại học Thủy lợi;

Phân hiệu Đại học Thủy lợi thông báo triển khai kế hoạch học kỳ song song học kỳ 2 năm học 2021-2022 tại Phân hiệu…

Chi tiết xem tại đây

Danh sách môn mở dự kiến

Mẫu đơn xin mở lớp

Bài Viết Khác

Tổng công ty CP công trình Viettel chi nhánh công trình Viettel Tây Ninh thông báo tuyển dụng

Đính kèm: – Thư ngỏ – Thông báo – Vị trí làm việc   Số …