Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Đại học chính quy / Lịch học Đại học / Thông báo về việc triển khai kế hoạch học kỳ hè năm học 2021-2022 tại Phân hiệu

Thông báo về việc triển khai kế hoạch học kỳ hè năm học 2021-2022 tại Phân hiệu

Thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022, Nhà trường thông báo triển khai kế hoạch học kỳ hè năm học 2021-2022 tại Phân hiệu như sau:

Chi tiết xem tại đây

Mẫu đơn xin mở lớp

Danh sách môn mở dự kiến (cập nhật ngày 29/06/2022)

Bài Viết Khác

Kế hoạch thi kết thúc học phần giai đoạn 2 học kỳ 2 năm học 2021-2022

Phân hiệu trường Đại học thủy lợi thông báo Kế hoạch thi kết thúc học …