Thông báo về việc triển khai kế hoạch đào tạo học kỳ 1 năm học 2023-2024 trình độ đại học khóa K62, K63, K64 và K65 tại Phân hiệu

Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi thông báo về việc triển khai kế hoạch đào tạo học kỳ 1 năm học 2023-2024 trình độ đại học khóa K62, K63, K64 và K65, cụ thể như sau:

Chi tiết xem tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *