Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Đại học chính quy / Chuẩn đầu ra và CTĐT / Thông báo về việc tổ chức ôn và thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh tại Phân hiệu

Thông báo về việc tổ chức ôn và thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh tại Phân hiệu

Phân hiệu trường Đại học Thủy lợi thông báo về kế hoạch tổ chức ôn và thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối với hệ đại học chính quy Đợt 2 năm 2021 như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên hệ đại học chính quy từ khóa 54 đến khóa 60.

2. Kế hoạch ôn:

  • Thời gian ôn tập: 20/09/2021-24/10/2021;
  • Lệ phí ôn tập: 900.000đ/1 sinh viên;
  • Thời gian đăng ký học ôn: 13/09/2021-15/09/2021;
  • Hình thức đăng ký ôn thi: Đăng ký tại link sau: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5z4oW7FFKdHVQHw9KGXXrV4QVkcDQ2kRiyzopzo19z_eIEA/viewform?usp=sf_link

3. Kế hoạch thi:

  • Thời gian thi: Dự kiến 25/10/2021-31/10/2021;
  • Lệ phí dự thi: 200.000 đồng/1 sinh viên;
  • Thời gian đăng ký dự thi: 11/10/2021-15/10/2021;
  • Hình thức đăng ký dự thi: Sinh viên đăng ký dự thi tại http://dangky.tlu.eu.vn, chức năng đăng ký nguyện vọng đợt học 10 học kỳ 1 năm 2021-2022

Xem chi tiết thông báo

Bài Viết Khác

Kế hoạch xét chọn sinh viên nhận Học bổng khuyến học của cựu sinh viên Nguyễn Nhung, K52 ngành Kế toán – năm 2022

 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI  Số: 758/KH-ĐHTL CỘNG HOÀ XÃ …