Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Học phí / Thông báo về việc thu học phí đợt học 8 học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 của sinh viên qua tài khoản ngân hàng

Thông báo về việc thu học phí đợt học 8 học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 của sinh viên qua tài khoản ngân hàng

Chi tiết file đính kèm: Thu hoc phi sinh vien

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Thông báo ngày 8/7/2021: Tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19