Trang chủ / Hành chính / Thông báo về việc hủy học phần đối với sinh viên bị CBHT đăng ký vượt tín chỉ tại kỳ 1 năm 2016-2017

Thông báo về việc hủy học phần đối với sinh viên bị CBHT đăng ký vượt tín chỉ tại kỳ 1 năm 2016-2017

Căn cứ vào quy chế đào tạo hiện hành, quyết định xử lý học vụ học kỳ 2 năm học 2015-2016, hiện nay có 116 sinh viên các Khóa K54,55,56,57 thuộc diện Cảnh báo học tập đã đăng ký vượt từ 1-10 tín chỉ tại học kỳ 1 năm 2016-2017. (Danh sách chi tiết kèm theo).

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên thông báo tới toàn thể sinh viên các khóa K53, 54, 55, 56, 57 kế hoạch thực hiện hủy học phần đối với những sinh viên đăng ký vượt như sau:

  1. Thời gian nộp đơn: Ngày 27-28/10/2016
  2. Địa điểm nộp đơn xin hủy học phần:

    – Tp. Hồ Chí Minh: Bộ phận tiếp sinh

    – Bình Dương: Ban Đào tạo& CTSV

Sau thời gian trên, nếu sinh viên không nộp đơn Ban Đào tạo & CTSV sẽ thực hiện hủy ngẫu nhiên học phần nhằm đảm bảo đúng quy chế.

Chi tiết danh sách sinh viên đăng ký vượt tín chỉ xem tại đây:

DSSV bị CBHT đăng ký vượt tín chỉ

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Kế hoạch xét chọn sinh viên nhận Học bổng khuyến học của cựu sinh viên Nguyễn Nhung, K52 ngành Kế toán – năm 2022

 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI  Số: 758/KH-ĐHTL CỘNG HOÀ XÃ …