Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Đại học chính quy / Chuẩn đầu ra và CTĐT / Thông báo về việc điều chỉnh tên các môn học thuộc bộ môn Toán học

Thông báo về việc điều chỉnh tên các môn học thuộc bộ môn Toán học

Ban Đào tạo & CTSV trân trọng thông báo đến toàn thể quý thầy,cô và các bạn sinh viên về việc “Điều chỉnh tên các môn học thuộc bộ môn Toán học” như sau:

TT Tên môn học cũ

(Tiếng Việt)

Mã môn Số TC Tên môn học mới

(Tiếng Việt)

Mã môn Tên môn học mới

(Tiếng Anh)

Số TC Ghi chú
1 Toán I (Giải tích một biến) MATH0111 3 Giải tích hàm một biến MATH111 Single Variable Calculus 3  
2 Toán II (Giải tích nhiều biến) MATH0122 3 Giải tích hàm nhiều biến MATH122 Multivariable Calculus 3  
3 Toán I-II (Giải tích) ECOM0111 4 Giải tích ECOM111 Calculus 4  
4 Toán III (Đại số tuyến tính) MATH0123 2 Nhập môn đại số tuyến tính MATH233 Introduction to Linear Algebra 2  
Đại số tuyến tính MATH333 Linear Algebra 3 Áp dụng riêng cho ngành TH, HT, PM
5 Toán IVa (Phương trình vi phân) MATH0243 2 Phương trình vi phân MATH243 Differential Equations 2  
6 Toán IVb (Phương trình vật lý toán) MATH0244 2 Phương trình vật lý toán MATH345 Mathematical Physics Equations 2  
7 Toán V (Xác suất thống kê) MATH0253 2

 

Nhập môn xác suất thống kê MATH354 Introduction to Probability and Statistics 2  
Xác suất thống kê MATH353 Probability and Statistics 3 Áp dụng riêng cho ngành TH, HT, PM

Phạm vi điều chỉnh:

– Với các khóa từ K49 đến K55: giữ nguyên tên môn cũ, cho phép sinh viên học môn mới để lấy điểm tương đương

– Với các khóa từ K56 đến K59: chuyển môn học cũ thành môn học mới

– Với các khóa từ K60 trở đi: sử dụng tên môn học mới

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Thông báo tổ chức học tập trực tiếp học kỳ 2 năm học 2021-2022 tại Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi

Số lượt xem bài viết: 496