Thông báo về việc đăng ký ở Ký túc xá

Ban Tổ chức – Hành chính – Quản trị Thông báo về việc đăng ký ở Ký túc xá hè năm 2019 và Kỳ 1 năm học 2019-2020, chi tiết trong file sau:

TBdangkyoktxhe2019
TBdangkyoktxky1nam2019

DonXinoKTX19

Bài Viết Khác

Thông báo về việc triển khai kế hoạch học kỳ hè năm học 2021-2022 tại Phân hiệu

Đối tượng sinh viên theo học: Sinh viên các khóa K61, K62, K63 và K60 trở về trước có nguyện vọng học