Thông báo về việc đăng ký ở Ký túc xá học kỳ 1 năm học 2023-2024

Phòng Tổ chức – Hành Chính – Quản trị thông báo đến tất cả các sinh viên đăng ký vào ở nội trú ký túc xá học kỳ 1 năm học 2023-2024. Chi tiết thông báo: TẠI ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *