Trang chủ / Sinh viên / Hoạt động sinh viên / Thông báo về việc chuyển sinh hoạt Đoàn cho sinh viên K54

Thông báo về việc chuyển sinh hoạt Đoàn cho sinh viên K54

TỈNH ĐOÀN BÌNH DƯƠNG

BCH ĐẠI HỌC THỦY LỢI CS2

***

Số: 01/TB-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Tp Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v chuyển sinh hoạt đoàn cho sinh viên K54

_____

Nhằm tạo điều kiện cho các đồng chí đoàn viên K54 hoàn tất các thủ tục ra trường. BCH Đoàn trường Đại học Thủy lợi CS2 tiến hành chuyển sinh hoạt đoàn cho các sinh viên tốt nghiệp ra trường, học kỳ 1 năm học 2016 – 2017, cụ thể như sau:

 1. Đối tượng chuyển sinh hoạt Đoàn.
 • Đoàn viên là sinh viên tốt nghiệp ra trường học kỳ 1, năm học 2016 – 2017
 1. Thời gian trả sổ Đoàn và các thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn
 • Thời gian: Từ ngày 07/01 đến ngày 13/01/2017
 • Địa điểm: Văn phòng Đoàn – Cơ sở TPHCM
 • Cán bộ liên hệ: Đ/c Vũ Hồng Phương – Chuyên viên VP Đoàn (SĐT: 0945812598)
 1. Lệ phí chuyển sinh hoạt đoàn: 10,000đ/đoàn viên (mười nghìn đồng)
 2. Một số lưu ý:
 • Đoàn viên đến nhận sổ Đoàn theo đúng thời gian như đã thông báo
 • Sinh viên chưa hoàn thành việc đóng đoàn phí phải đóng đoàn phí theo quy định hiện hành
 • Sinh viên đến nhận sổ Đoàn mang theo 1 bản giấy CMND, hoặc thẻ sinh viên photo.
 • Trường hợp nhận thay sổ đoàn cho các đoàn viên khác phải có giấy tờ ủy quyền hoặc bảo lãnh của BCH chi đoàn.

Đề nghị BCH liên chi đoàn và các chi đoàn K54 nhắc nhở Đoàn viên nghiêm túc thực hiện.

 

Nơi nhận:

– BCH Đoàn trường;

– VP Đoàn trường;

– BCH LCĐ các ngành;

– Website CS2; fanpage sinh viên CS2

– Lưu: VPĐ

T.M BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

(đã ký)

 

 

Bùi Xuân Khoa

 

Bài Viết Khác

Ký ức về Olympic Vật lý sinh viên

Đội tuyển Olympic Vật lý sinh viên của Phân hiệu Trường Đại học Thuỷ lợi bắt đầu tham gia cuộc thi này từ năm 2015. Trải qua chặng đường từ hơn 6 năm, đội tuyển dự thi olympic của Phân hiệu đã đạt được nhiều giải thưởng đáng khích lệ.