Trang chủ / THÔNG BÁO / Thông báo về tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018 (Khóa 26 đợt 2)

Thông báo về tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018 (Khóa 26 đợt 2)

Chi tiết thông báo: 41 – TB

Phụ lục kèm theo: CS2-Phu_luc_1_CH_dot_2_2018

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Thông báo về việc tổ chức ôn và thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh tại Phân hiệu

Phân hiệu trường Đại học Thủy lợi thông báo về kế hoạch tổ chức ôn …