Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Đại học chính quy / Thông báo về triển khai tổ chức giảng dạy và học tập trực tuyến học kỳ 1 năm học 2021-2022

Thông báo về triển khai tổ chức giảng dạy và học tập trực tuyến học kỳ 1 năm học 2021-2022

Nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi thông báo về triển khai tổ chức giảng dạy, học tập trực tuyến học kỳ 1 năm học 2021-2022, cụ thể xem tại ĐÂY.

Danh sách tài khoản phần mềm Zoom xem chi tiết tại ĐÂY

 

Bài Viết Khác

Thi tuyển công chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2021

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo thi tuyển công chứ