Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Đại học chính quy / Kế hoạch đào tạo / Thông báo về triển khai kế hoạch học kỳ phụ kỳ 2 năm học 2022-2023 tại Phân hiệu

Thông báo về triển khai kế hoạch học kỳ phụ kỳ 2 năm học 2022-2023 tại Phân hiệu

Thông báo số 19/TB-ĐHTL-PH ngày 08/03/2023 về triển khai kế hoạch học kỳ phụ Học kỳ 2 năm học 2022-2023 tại Phân hiệu. Chi tiết xem tại ĐÂY.

Sinh viên Đăng ký nguyện vọng tại ĐÂY.

Mẫu đơn mở lớp cho sinh viên: XEM CHI TIẾT

Bài Viết Khác

Thông báo học bổng Chính phủ Úc năm 2023

Kính gửi các Thầy, Cô, Cán bộ viên chức , Phòng Hợp tác quốc tế …