Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Thông báo về triển khai giảng dạy, học tập trực tuyến học kỳ 2 năm học 2020-2021 tại Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi

Thông báo về triển khai giảng dạy, học tập trực tuyến học kỳ 2 năm học 2020-2021 tại Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi

Căn cứ Công văn số 1415/UBND-VX ngày 06/05/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tạm ngưng các hoạt động giảng dạy – học tập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi thông báo về triển khai tổ chức giảng dạy, học tập trực tuyến học kỳ 2 năm học 2020-2021.

Chi tiết xem tại ĐÂY.

Danh sách tài khoản phần mềm Zoom xem chi tiết tại ĐÂY

Bài Viết Khác

Thông báo về việc tổ chức ôn và thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh tại Phân hiệu

Phân hiệu trường Đại học Thủy lợi thông báo về kế hoạch tổ chức ôn …