Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Thông báo về triển khai giảng dạy, học tập trực tuyến học kỳ 2 năm học 2020-2021 tại Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi

Thông báo về triển khai giảng dạy, học tập trực tuyến học kỳ 2 năm học 2020-2021 tại Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi

Căn cứ Công văn số 1415/UBND-VX ngày 06/05/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tạm ngưng các hoạt động giảng dạy – học tập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi thông báo về triển khai tổ chức giảng dạy, học tập trực tuyến học kỳ 2 năm học 2020-2021.

Chi tiết xem tại ĐÂY.

Danh sách tài khoản phần mềm Zoom xem chi tiết tại ĐÂY

Bài Viết Khác

Thông báo kế hoạch đăng ký ở Ký túc xá học kỳ 2 năm học 2022-2023

ế hoạch đăng ký ở Ký túc xá học kỳ 2 năm học 2022-2023