Thông báo về tài khoản thư viện số cho Tân sinh viên khóa 64

Hiện tại Thư viện đã hoàn thành việc lập tài khoản thư viện số cho toàn bộ Tân sinh viên khóa 64, mỗi sinh viên sẽ có 1 tài khoản để tra cứu tài liệu số cho học tập, nghiên cứu.

Trang đăng nhập: http://tailieuso.tlu.edu.vn
Tài khoản đăng nhập (Email): Là địa chỉ email nhà trường cấp, có dạng MSSV@e.tlu.edu.vn
Mật khẩu mặc định: Cũng là địa chỉ email nhà trường cấp

Ví dụ: Sinh viên có mã số sinh viên là 2251234567 thì đăng nhập với Email là 2251234567@e.tlu.edu.vn; Mật khẩu mặc định ban đầu là 2251234567@e.tlu.edu.vn

Sau khi đăng nhập lần đầu tiên, nếu các bạn muốn đổi mật khẩu, có thể chọn “Thông tin cá nhân” để cập nhật mật khẩu mới. Chú ý giữ gìn mật khẩu tài khoản cá nhân của mình, không chia sẻ hoặc dùng chung tài khoản với người khác.

Xem thêm hướng dẫn: Tại đây

VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THƯ VIỆN SỐ